RSS: Utlysningar från Vetenskapsrådet

Aktuella utlysningar

Här hittar du de bidrag som just nu går att söka från Vetenskapsrådet. I varje utlysningstext finns information om vem som är kontaktperson, hur du söker och när beslut fattas om din ansökan. Tidigare års utlysningstexter hittar du här.

Kommande utlysningar

På sidan Översikt - utlysningar 2017 har vi samlat information om alla de bidrag som Vetenskapsrådet kommer utlysa under året.

 


Aktuella utlysningar
Bidragsform Område* Sista ansökningsdag
Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning KBF 2017-02-21
Olof Palmes gästprofessur HS 2017-02-21
Kerstin Hesselgrens gästprofessur HS 2017-02-21
Konferensbidrag HS KF MH NT UV 2017-02-21
Tage Erlanders gästprofessur NT 2017-02-21
Internationell postdok HS KF MH NT UV 2017-02-21
NOS-HS workshops HS 2017-03-21

* Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-11-14