RSS: Utlysningar från Vetenskapsrådet

Aktuella utlysningar

Här hittar du de bidrag som just nu går att söka från Vetenskapsrådet. I varje utlysningstext finns information om vem som är kontaktperson, hur du söker och när beslut fattas om din ansökan. Tidigare års utlysningstexter hittar du till vänster under ”Arkiv med stängda utlysningar”.


Aktuella utlysningar
Bidragsform Ämnesområde* Sista ansökningsdag
Grants for NOS-HS workshops HS 2016-02-23
Tage Erlanders gästprofessur NT 2016-02-23
Konferensbidrag HS KF MH NT U 2016-02-23
Internationell postdok HS KF MH NT U 2016-02-23
Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning KBF 2016-02-23
Olof Palmes gästprofessur HS 2016-02-23
Kerstin Hesselgrens gästprofessur HS 2016-02-23
Konsolideringsbidrag HS MH NT U 2016-03-08

Årets utlysningar

Här hittar du information om alla de bidrag som Vetenskapsrådet kommer utlysa under året.

Läs mer om årets utlysningar

English?

Calls for proposals In English

* Förkortningar av ämnesområden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
U = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-12-01