RSS: Utlysningar från Vetenskapsrådet

Aktuella utlysningar

Här hittar du de bidrag som just nu går att söka från Vetenskapsrådet. I varje utlysningstext finns information om vem som är kontaktperson, hur du söker och när beslut fattas om din ansökan.


Aktuella utlysningar
Bidragsform Ämnesområde* Sista ansökningsdag
Infrastruktur – bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning för svensk medverkan vid FAIR Infra NT 2014-08-20
Rambidrag inom infektion och antibiotika MH 2014-08-25
Internationell postdok HS KF MH NT U 2014-09-02
Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning Klinisk behandlingsforskning 2014-09-15

Våra bidrag

Här hittar du information om alla de bidrag som Vetenskapsrådet kommer utlysa under året.

Läs mer om våra bidrag

English?

Calls for proposals In English

* Förkortningar av ämnesområden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
Infra = Forskningsinfrastruktur,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
U = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Dela |

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: 2014-06-19