Publicerad den 19 juni 2018

Uppdaterad den 21 juni 2018

Vetenskapsrådet i Almedalen 2018

Här har vi listat vilka seminarier Vetenskapsrådet deltar på under årets Almedalsvecka. Vi arrangerar ett eget seminarium den 4 juli där vi diskuterar hur vi kan främja vetenskapens bidrag till samhällets utveckling. Välkommen!

2 juli: Vad behövs för att förbättra svensk forskningskommunikation?

 • Tid: 13.15–13.30
 • Plats: Humtank-tältet, Hamnplan, H217
 • Arrangör: Humtank

God vetenskaplig kommunikation stärker förtroendet för forskning och bidrar till att resultaten får genomslag i samhället. En rad svenska lärosäten och forskningsfinansiärer har under det gångna året arbetat med att ta fram en gemensam avsiktsförklaring för forskningskommunikation. Vetenskapsrådets kommunikationschef Mikael Jonsson deltar i ett samtal om hur svenska lärosäten och forskningsfinansiärer kan förbättra sin forskningskommunikation.

2 juli: Internationalisering – från strategi till verkstad

 • Tid: 14.15–15.00
 • Plats: D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1
 • Arrangör: Uppsala universitet, SUHF

Ökad internationalisering är på allas agenda och den pågående internationaliseringsutredningens betänkande har föreslagit en strategi. Räcker det? Var står vi idag, vilken är vägen framåt? Vem har ansvar för vad, hur förverkligar vi målen och vill alla samma sak? I seminariet medverkar bland andra Vetenskapsrådets styrelseordförande Agneta Bladh.

3 juli: Ökad tillgänglighet till nationell forskningsinfrastruktur inom life science

 • Tid: 13.00–14.00
 • Plats: E-huset, Sal B23, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
 • Arrangör: Uppsala universitet, MedFarm, SciLifeLab

Hög tillgänglighet för svenska forskare till nationell forskningsinfrastruktur vid våra universitet är en förutsättning för Sveriges fortsatta konkurrenskraft som forskningsnation inom life science. På vilka sätt är tillgängligheten begränsad idag och hur ska en ökad tillgänglighet uppnås? Björn Halleröd, huvudsekreterare för Rådet för forskningens infrastruktur vid Vetenskapsrådet deltar tillsammans med bland andra Jenni Nordborg, chef för Life Science kontoret på Näringsdepartementet.

4 juli: Hur kan vi främja vetenskapens bidrag till samhällets utveckling?

 • Tid: 10.30–12.00
 • Plats: M/S Sigrid, Visby hamn
 • Arrangör: Vetenskapsrådet

Forskningens samhällsnytta lyfts allt oftare i den politiska debatten. Det är inom forskningen vi hittar de frön som kan gro till lösningar på våra stora samhällsutmaningar. Med avstamp i tre presentationer diskuterar vi vad som krävs för att forskningen ska få genomslag och bidra till samhällets utveckling. Medverkar gör bland andra Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning och Göran K Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien.

Läs mer om vårt seminarium

4 juli: Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får Sverige ut?

 • Tid: 13.30–14.30
 • Plats: B-huset, Sal B23, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
 • Arrangör: Uppsala universitet, Apotekarsocieteten, Läkemedelsindustriföreningen

Investeringar och satsningar i forskning och utbildning inom läkemedelsområdet idag kommer patienter och samhälle till nytta i framtiden. Under senare år har dock Sveriges andel av de globala investeringarna inom området minskat. Vetenskapsrådets huvudsekreterare Björn Halleröd deltar i en diskussion om hur Sverige ska kunna fortsätta vara attraktivt för stora investeringar.

Kopierat till urklipp

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Projektledare evenemang

Helena Bornholm

helena.bornholm@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Slututvärdering av Linnéstödet

  2019 är det dags för en slututvärdering av Linnéstödet. Fick stödet önskad effekt? Vad har det inneburit för svensk forskning?

 2. Synpunkter på det kommande ramprogrammet – Horisont Europa

  Den 7 juni presenterade EU-kommissionen sitt förslag till ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021–2027, Horisont Europa. Hur det utformas får stor betydelse för forskare i Sverige och för det svenska forsknings- och innovationssyste...

 3. Svensk forskning om segregation

  Gå till innehåll Utlysningar och beslut Analys och uppdrag Aktuellt Utlysningar och beslut Utlysningar Öppna utlysningar Kommande utlysningar Stängda utlysningar Alla utlysningar Söka bidrag Vem kan söka? Så söker du bidrag Flera bidrag samtidigt

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn