Publicerad den 14 maj 2018

Uppdaterad den 05 juni 2018

Ställ frågan: Hur vet du det?

Valrörelser är en dragkamp mellan olika politiska förslag. Men mer än tidigare kan det i år också bli diskussion om vad som faktiskt är sant och relevant. Vetenskapsrådet är en av 53 organisationer som står bakom kampanjen #Hurvetdudet?

Kampanjen är ett politiskt obundet initiativ för att uppmuntra till fler kunskapsbaserade beslut både bland politiker och medborgare. "Hur vet du det?" är en enkel men effektiv fråga att ställa till folkvalda, forskare – och till sig själv. Det finns ytterligare sex viktiga frågor att ställa:

Är det för bra för att vara sant?

Ibland beskrivs något som ett vetenskapligt "genombrott". I vissa fall är det så, men oftast inte. Forskning bygger på tidigare kunskap och växer fram steg för steg. Därför tar det tid innan vi har säkra fakta.

Är det hela bilden?

Det kan vara frestande att luta sig mot studier som bekräftar de egna åsikterna. Men om vi vill basera beslut på vetenskap måste vi se till den samlade kunskapen på området – även när den inte stämmer med vår världsbild.

Vad säger andra studier?

Ju fler studier som kommer fram till samma resultat, desto stabilare blir kunskapen. När en studie kommer fram till ett visst resultat medan andra pekar på motsatsen finns det anledning att vara extra försiktig.

Går det att jämföra?

En studie på möss säger inte alltid något om människor. Forskning om några individer kan inte överföras till hela befolkningen. Att två resultat stämmer överens betyder inte självklart att orsaken är densamma.

Vad är sammanhanget?

Resultat från forskning kan vinklas och tolkas på olika sätt. Något kan ha ökat med 2 procent i år, men minskat med 20 procent över en tioårsperiod. Vad är mest betydelsefullt?

Går det att förklara enklare?

Det är lätt att bli bländad av svåra ord och krångliga formuleringar. Ibland används de när någon inte lärt sig förklara på ett enkelt sätt, ibland för att dölja osäkerhet och slippa granskning. Därför måste vi alla fortsätta fråga tills vi förstår.

Våga fråga!

Vi vill ha en valrörelse som möjliggör väl underbyggda val; där skillnaden mellan värderingar och fakta är tydlig. Därför uppmanar vi alla som kandiderar till politiska uppdrag i kommuner, landsting och riksdag att mycket mer än hittills lyfta fram forskningsresultat och vetenskap i debatten. Vi kan alla enkelt bidra. Våga fråga: Hur vet du det?

Medverkande organisationer

 • ABF
 • Akademikerförbundet SSR
 • Apotekarsocieteten
 • Astronomisk Ungdom
 • bNosy
 • Chalmers
 • TCO
 • Consupedia
 • Endometriosföreningen
 • Folkuniversitetet
 • Forska!Sverige
 • Fysioterapeuterna
 • Göteborgs universitet
 • Humtank
 • Ifous
 • IKEM – Innovations- och kemiindustrierna
 • Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg
 • Jernkontoret
 • Jusek
 • Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
 • Kungl. Vetenskapsakademien
 • Linköpings universitet
 • LMNT – Föreningen för lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik
 • Lunds universitet
 • Lärarnas Riksförbund
 • Malmö universitet
 • MAX IV-laboratoriet
 • Mittuniversitetet
 • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
 • Nationellt resurscentrum för fysik
 • Naturvetarna, Nobelcenter
 • Rifo – Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
 • Riksbankens Jubileumsfond
 • SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling
 • Statens museer för världskultur
 • Svensk biblioteksförening
 • Svenska fysikersamfundet
 • Stiftelsen för Strategisk Forskning
 • Studieförbunden
 • Svenska Science Centers
 • Sveriges Farmaceuter
 • Sveriges Ingenjöre
 • Sveriges unga akademi
 • SULF – Sveriges universitetslärare och forskare
 • Södertörns högskola
 • Tekniska museet
 • Tom Tits Experiment
 • Umeå Biotech Incubator
 • Unga Forskare
 • Vetenskap & Allmänhet
Kopierat till urklipp
Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

 1. ESOF 2018

  9-14 juli är det dags för den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, i Toulouse. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 12 juli.

 2. Film: Forskningens långsiktiga betydelse

  Hur kommer man överens om att dela på en resurs – som vatten eller fiske – som flera är beroende av men har helt olika intressen av? Forskning visar att medbestämmande och tillit är viktigare än statliga regler och ekonomiska incitament. Filmen om El...

 3. Call for proposals – Vetenskapsrådets symposium om konstnärlig forskning 2018

  Vetenskapsrådet bjuder nu in forskare inom konstnärlig forskning att lämna in förslag på presentationer till årets Symposium för konstnärlig forskning. Symposiet arrangeras i år den 14-15 november i Piteå vid Musikhögskolan, Luleå tekniska universite...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn