Humaniora och samhälle

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap handlar om hur samhället fungerar och om hur kulturella värden skapas och sprids. Vetenskapsrådet stödjer forskning inom hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, bland annat rättsvetenskap, religionsvetenskap, historia och demokrati.

Här finns samlad information och genvägar till sidor på webbplatsen som berör humaniora och samhällsvetenskap.

RSS: Utlysningar inom humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet

Öppna utlysningar

Här hittar du de utlysningar du kan söka just nu inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådets samtliga utlysningar

Här hittar du information om de bidrag Vetenskapsrådet planerar att utlysa
under året

Till våra bidrag

Bidragsbeslut

Vetenskapsrådets bidragsbeslut

Beredning

Beredningsgrupper för humaniora och samhällsvetenskap
Beredningshandbok för humaniora och samhällsvetenskap

Forskning vi stödjer

Vetenskapsrådet har flera typer av stöd som fyller olika syften. Fritt projektstöd utgör den största delen.

Läs om våra stöd- och bidragsformer

Inom humaniora och samhällsvetenskap pågår dessutom följande särskilda satsningar:

Demokrati och offentlig förvaltning

Forskning om det civila samhället

Komparativ forskning

Forskning om förutsättningar för tillväxt

Forskning om rasism

Forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

Forskning om samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Nationella forskningsprogram

Här hittar du beviljade forskningsprojekt

Alla beviljade forskningsprojekt i Vetenskapsrådets projektdatabas fram till 2014-12-31länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskningsprojekt beviljade av Vetenskapsrådet från och med 2015 och framåt hittar du i databasen SweCRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBS! På grund av tekniska problem är beslut efter 1 juli 2015 inte tillgängliga i SweCRIS utan endast i separata beslutslistor på Vetenskapsrådets webbplats.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-12-20

Forskningspropositionen 2016

Inför forskningspropositionen har Vetenskapsrådet lämnat ett eget inspel och ett gemensamt tillsammans med fem andra myndigheter. Rapporten Vägval för framtidens forskningssystem utgör ett underlag för vårt eget arbete.

Vetenskapsrådets eget inspel inför forsknings- och innovationspropositionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det gemensamma inspelet inför forsknings- och innovationspropositionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rapporten Vägval för framtidens forskningssystemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kunskapens nya rörelser

Ta del av skriften ”Kunskapens nya rörelser – Framtidens humanistiska och samhällsvetenskapliga samverkan”.

Ladda ner som PDFPDF