Utvecklingsforskning

Området utvecklingsforskning som Vetenskapsrådet stödjer omfattar svensk forskning av särskild relevans för låginkomstländer (projektbidrag) samt låginkomstländer och lägre medelinkomstländer (Swedish Research Links). Stöd ges till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapliga områden. 

Forskningen ska vara relevant för de övergripande målen för Sveriges internationella bistånd samt målen för Sveriges politik för global utveckling. Detta innebär att forskningen ska bidra till att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck och bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Medlen ska användas i enlighet med OECD/DAC:s definition av bistånd.

Läs mer om hur Vetenskapsrådet verkar för ett transparent, svenskt bistånd.

Vetenskapsrådet disponerar 170 miljoner av regeringens biståndsbudget till utvecklingsforskning.

Här finns samlad information och genvägar till sidor på webbplatsen som berör utvecklingsforskning.

Öppna utlysningar

Vetenskapsrådets aktuella utlysningar inom utvecklingsforskning

Vetenskapsrådets samtliga utlysningar

Här hittar du information om de bidrag Vetenskapsrådet planerar att utlysa
under året

Till våra bidrag

Bidragsbeslut

Vetenskapsrådets bidragsbeslut

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-23