Publicerad den 07 september 2018

Uppdaterad den 24 september 2018

Forskningsöversikter 2019

Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer har under våren och sommaren arbetat fram förslag till forskningsöversikter inom sina områden. Öppenhet, transparens och en god förankring i forskarsamhället är viktigt för oss. Därför kommer vi att ge möjlighet att lämna kommentarer på översikterna med start den 20 september.

Översikterna blir strategiska kunskapsunderlag

I forskningsöversikterna beskriver ämnesråden och kommittéerna nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande fem till tio åren. De kan även innehålla vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Översikterna blir strategiska kunskapsunderlag och utgör även ett centralt material för Vetenskapsrådets underlag till den kommande forskningspropositionen.

 

Då kan du kommentera översikterna

Område

Öppen för kommentarer

Klinisk behandlingsforskning

20 september – 4 oktober 2018

Konstnärlig forskning

20 september – 4 oktober 2018

Medicin och hälsa

20 september – 4 oktober 2018

Utbildningsvetenskap

20 september – 4 oktober 2018

Humaniora och samhällsvetenskap

24 september – 8 oktober 2018

Naturvetenskap och teknikvetenskap

24 september – 8 oktober 2018

Utvecklingsforskning

1 oktober – 15 oktober 2018 *


* Obs! Uppdaterade datum.

Vad händer sen?

Kommentarerna används i samband med att ämnesråd och kommittéer reviderar förslaget till forskningsöversikt till slutversionen.

Vi publicerar slutversionerna av översikterna i början av 2019.

Kopierat till urklipp

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Kopierat till urklipp

Kontakt

Kontakt ämnesråd, råd och kommittéer

sark@vr.se

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för humaniora och samhällsvetenskap. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 8 oktober.

  2. Forskningsöversikt naturvetenskap och teknikvetenskap

    Nu har du möjlighet att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för naturvetenskap och teknikvetenskap. Texten finns endast på engelska. Läs instruktionerna och skicka in dina kommentarer senast 8 oktober.

  3. ”Ta chansen att kommentera Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

    Idag öppnar vi möjligheten att kommentera de förslag till forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn