Publicerad den 01 oktober 2018

Uppdaterad den 16 oktober 2018

Forskningsöversikt utvecklingsforskning

Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för utvecklingsforskning.


Vad händer nu?

Kommentarerna används när kommittén för utvecklingsforskning reviderar förslaget till forskningsöversikten inför slutversionen.

Den färdiga forskningsöversikten publiceras här på Vetenskapsrådet.se i början av 2019.

Kopierat till urklipp

Mer inom samma ämne

  1. Forskningsöversikt humaniora och samhällsvetenskap

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt för humaniora och samhällsvetenskap.

  2. Forskningsöversikt naturvetenskap och teknikvetenskap

    Det är inte längre möjligt att kommentera innehållet i förslaget till forskningsöversikt naturvetenskap och teknikvetenskap.

  3. ”Ta chansen att kommentera Vetenskapsrådets forskningsöversikter!”

    Idag öppnar vi möjligheten att kommentera de förslag till forskningsöversikter som våra ämnesråd och kommittéer har arbetat fram under våren och sommaren.

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn