Beredningsprocessen – så fungerar Vetenskapsrådets beredningsprocess

Varje år inkommer runt 6 000 ansökningar till Vetenskapsrådet. Vi ska stödja grundforskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden och se till att den svenska grundforskningen förnyas. Det är de bästa forskarna och de bästa projekten som ska få pengar.

Att bereda och bedöma dessa ansökningar är en stor och komplicerad process. För att klara granskningen av det stora antalet ansökningar har Vetenskapsrådet fler än 80 beredningsgrupper som täcker avgränsade ämnesområden. I beredningsgrupperna finns sammanlagt runt 800 ledamöter.

Forskare granskar forskare – peer review

Det bedömningssystem som Vetenskapsrådet använder baseras på peer review, det vill säga att forskare granskar andra forskares ansökningar. Systemet används över hela världen med stort förtroende hos forskarna. Både för- och nackdelar anses vara allmänt kända och därmed möjliga att hantera.

Regeringen och riksdagen bestämmer hur mycket pengar Vetenskapsrådet kan dela ut.

Läs mer om peer review

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-02-26