Beslut Nätverksbidrag Kina-Sverige

Vetenskapsrådet har fattat beslut om Nätverksbidrag Kina-Sverige.

Beviljade bidrag

I listan nedan redovisas vilka som har beviljats medel.

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade Nätverksbidrag Kina-Sverige 2015 (i Excel-format 2010)Excel

Statistik

Totalt beviljat belopp till svenska forskare för Nätverksbidrag Kina-Sverige är 8 671 990  kronor för hela bidragsperioden 2016–2017.

Beviljandegrad

Av de 27 ansökningar som kom in har 13 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 48 procent.

Kvinnor och män bland svenska sökande

8 av de huvudsökande var kvinnor, varav 5 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 19 huvudsökande, varav 8 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 62 procent och män en beviljandegrad på 42 procent.

Kvinnor och män bland kinesiska sökande

9 av de huvudsökande var kvinnor, varav 5 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 18 huvudsökande, varav 8 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 55 procent och män en beviljandegrad på 44 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 333 538 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor:  349 874 kronor
Medelbidrag män: 323 328 kronor

Kontakt

Johan Dixelius, telefon: +46 (8) 546 44 327, e-post: Johan.Dixelius@vr.se

Sung-Za Ödelycke, telefon: +46 (8) 546 44 172, e-post: sung-za.odelycke@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-11-30


Vad händer nu?

För dig som är svensk sökande kommer beslut och yttrande om din ansökan att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma i slutet av november. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, s.k. Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

Beslutet i Prisma och det eventuella belopp du beviljats gäller dig som huvudsökande svensk partner. Huvudsökande kinesisk partner får ett beslut från NSFC där det anges om ansökan beviljats och eventuellt belopp till den kinesiska huvudsökanden.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.