Statistik Internationell postdok 2012–2014

Bidragsformen Internationell postdok infördes i januari 2012. Sedan dess har sex utlysningar gjorts. Sammantaget har 1347 personer sökt bidragsformen. Av dessa har 244 blivit beviljade. Den totala summan beviljade medel är 720,6 miljoner kronor.

Beviljandegrad

Totalt inkom 1347 ansökningar. 244 beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 18,1 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 574 kvinnor varav 98 beviljades. 773 män sökte och 146 beviljades. För kvinnorna var beviljandegraden 17,1 procent och för männen 18,9 procent.

Antal ansökningar inom olika ämnesområden
ÄmnesområdeAvslagBeviljatTotalsumma
Humaniora och samhällsvetenskap26358321
Konstnärlig forskning och utveckling314
Medicin och hälsa36181442
Naturvetenskap och teknikvetenskap449101550
Utbildningsvetenskap23330

De populäraste länderna att förlägga sin postdokvistelse till, bland dem som beviljats bidrag:​

 • USA: 113 personer
 • Storbritannien: 24 personer
 • Tyskland: 20 personer
 • Kanada: 15 personer
 • Schweiz: 10 personer
 • Danmark: 8 personer
 • Nederländerna: 8 personer
 • Frankrike: 7 personer
 • Skottland: 5 personer
 • Spanien 5 personer
 • Belgien: 4 personer
 • Italien: 4 personer
 • Nya Zeeland: 4 personer

​De vanligaste medelsförvaltare bland dem som beviljats bidrag (dvs. lärosätena i Sverige där de är anställda)​​

 • Uppsala universitet: 51 personer
 • Karolinska Institutet: 39 personer
 • Lunds universitet: 37 personer
 • Göteborgs universitet: 35 personer
 • Stockholms universitet: 27 personer
 • Chalmers tekniska högskola: 15 personer
 • Kungl Tekniska Högskolan: 13 personer
 • Umeå universitet: 11 personer
 • Linköpings universitet: 8 personer
 • Sveriges Lantbruksuniversitet: 4 personer
 • Linnéuniversitetet: 4 personer

De vanligaste disciplinerna som de beviljade ansökningarna berör

 • Cell- och molekylärbiologi:  23 ansökningar
 • Neurovetenskaper: 23 ansökningar
 • Immunologi inom det medicinska området: 19 ansökningar
 • Ekologi: 16 ansökningar
 • Cancer och onkologi: 15 ansökningar
 • Mikrobiologi inom det medicinska området: 13 ansökningar
 • Folkhälsovetenskap: 12 ansökningar
 • Den kondenserade materiens fysik: 12 ansökningar
 • Fysikalisk kemi: 11 ansökningar
 • Psykologi  (exklusive tillämpad psykologi): 10 ansökningar
 • Atom- och molekylfysik och optik: 6 ansökningar
 • Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier): 10 ansökningar
 • Filosofi: 10 ansökningar
 • Tvärvetenskapliga studier:10 ansökningar
 • Medicinsk genetik: 9 ansökningar
 • Medicinsk bioteknologi: 8 ansökningar
 • Historia: 8 ansökningar
 • Klimatforskning: 8 ansökningar
Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-15