Beslut om Rambidrag inom klimat och miljöpåverkan

Vetenskapsrådet har fattat beslut inom utlysningen Rambidrag inom klimat och miljöpåverkan. Totalt fördelas 25,7 miljoner över en treårsperiod varav 13,2 miljoner till svenska forskare och resten till forskare verksamma vid LSCE i Paris.

Utlysningen ingår i det fransk-svenska avtalet där samarbetsprojekt mellan svenska och franska forskare verksamma vid LSCE. Som del av avtalet får dessutom svenska forskare möjlighet att utnyttja infrastruktur vid LSCE för klimat- och miljöforskning samt svenska studenter och doktorander möjlighet att förlägga delar av sin utbildning vid LSCE och UVSQ.

Beviljade projekt

Av totalt 14 ansökningar har sex beviljats medel.


Beviljade bidrag Rambidrag inom klimat och miljöpåverkanExcel

Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-10-29