Bidragsbeslut 2011 i stora utlysningen

Årets stora utlysning är färdig. Samtliga beslut fattades under oktober och november månad. I år fördelades totalt cirka 3,5 miljarder kronor.

I vårens stora utlysning utlystes följande:

 • Projektbidrag (alla ämnesområden)
 • Projektbidrag unga forskare (medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap)
 • Industridoktorandprojekt (naturvetenskap och teknikvetenskap)
 • Bidrag till anställning — klinisk forskning halvtid (medicin och hälsa)
 • Samverkansbidrag för transnationell och mångvetenskaplig forskning (medicin och hälsa)
 • Dyrbar vetenskaplig utrustning (alla ämnesområden)
 • Planeringsbidrag (alla ämnesområden)
 • Stora databaser (alla ämnesområden)
 • Omfattande infrastruktur (alla ämnesområden)
 • Driftsbidrag (alla ämnesområden)

3,5 miljarder till forskning och forskningsinfrastrukturer


Totalt fördelas cirka 3,5 miljarder för den kommande femårsperioden.
 • 1,3 miljarder inom naturvetenskap och teknikvetenskap
 • 1,1 miljarder inom medicin och hälsa
 • 405 miljoner inom humaniora och samhällsvetenskap
 • 392 miljoner till nationell och internationell forskningsinfrastruktur
 • 183 miljoner inom utbildningsvetenskap
 • 67 miljoner till genusforskning
 • 21 miljoner till konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet fördelar ytterligare medel utöver det som utlyses inom stora utlysningen, till exempel genom andra utlysningar samt medlemskap i olika internationella infrastrukturer.

23 procent av alla ansökningar beviljades


Totalt inkom 4 710 ansökningar, varav 1 088 beviljades. Detta innebär en beviljandegrad på cirka 23 procent.  

Kvinnor och män


Av samtliga ansökningar (exklusive infrastrukturansökningar) kom 1671 från kvinnor, varav 321 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 2 918 ansökningar och 720 beviljade.  Beviljandegraden för kvinnor är således 19,2 procent och för män 24,7 procent.

Anledningen till att könsfördelningen för ansökningar till infrastruktur inte är inräknad i ovanstående siffror är att bidragen inte går till enskilda forskare utan till verktyg som ska vara öppet tillgängliga för alla forskare efter vetenskaplig bedömning.

Projektbidrag och Projektbidrag unga forskare


Majoriteten av ansökningarna inom stora utlysningen är projektbidragsansökningar.
Totalt inkom 4 469 ansökningar om Projektbidrag och Projektbidrag unga forskare varav 1 018 beviljades.

Beviljandegraden blev därmed cirka 22,8 procent. För närmare fördelning mellan ämnesområden och kön, se respektive ämnesområde, länk nederst på sidan.

Lärosäten


Tabellen nedan visar beviljat belopp per lärosäte för de tio lärosäten som beviljats mest medel (medel till infrastruktur exkluderat) det första bidragsåret.
LärosäteBeviljat belopp år ett (tkr)
Karolinska Institutet175 350
Lunds universitet137 412
Uppsala universitet125 124
Göteborgs universitet95 782
Stockholms universitet78 781
Linköpings universitet71 192
Umeå universitet68 077
Kungl Tekniska Högskolan57 451
Chalmers tekniska högskola51 783
Sveriges Lantbruksuniversitet19 983

Områdesspecifik statistik

För att ta del av beslutslistor och ytterligare statistik, se nedan. Här hittar du även kontaktuppgifter för respektive område.

Forskningsinfrastruktur
Genusforskning
Humaniora och samhällsvetenskap
Konstnärlig forskning och utveckling
Medicin och hälsa
Naturvetenskap och teknikvetenskap
Utbildningsvetenskap

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-17

Diagram


För att se en större bild, klicka på diagrammet så öppnas en större bild i ett nytt fönster.
Förkortningar av områden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap
Infra = Forskningsinfrastruktur
KFoU = Konstnärlig forskning och utveckling,
MH = Medicin och hälsa
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap
U = Utbildningsvetenskap
Totalt beviljat belopp (tkr) stora utlysningen 2011, alla bidragsår per område
Diagram över totalt beviljat belopp (tkr) stora utlysningen 2011, alla bidragsår per område
Beviljandegrad stora utlysningen 2011
Forskningsinfrastruktur ingår inte i diagrammet
Diagram över beviljandegrad stora utlysningen 2011
Beviljandegrad för Projektbidrag (alla ämnesområden) och Projektbidrag unga forskare (MH och NT)
Diagram över beviljandegrad för Projektbidrag och Projektbidrag unga (MH och NT), 2011
Ackumulerad beviljandegrad per karriärålder
Diagrammet visar hur beviljandegraden för Projektbidrag och Projektbidrag unga forskare ser ut i förhållande till de beviljade forskarnas karriärålder. Noll på A-axeln är lika med disputationsår.
Diagram över ackumulerad beviljandegrad per karriärålder för Projektbidrag och Projektbidrag unga forskare
Totalt antal beviljade Projektbidrag och Projektbidrag unga forskare per karriärålder och ämnesområde
Noll på A-axeln är lika med disputationsår.
Diagram övertotalt antal beviljade Projektbidrag och Projektbidrag för unga forskare per karriärålder och ämnesområde