Stora utlysningen 2013

Totalt går cirka 2,8 miljarder kronor till grundläggande forskning inom alla ämnesområden de kommande fem åren. Dessutom går 1,5 miljarder till infrastrukturer under samma period.

I våras sökte ett stort antal forskare projektbidrag eller någon av de andra bidragsformer som ingick i årets stora utlysning.

14 procent av alla ansökningar beviljades

Totalt inkom 5 338 ansökningar, varav 742 beviljades. Detta innebär en beviljandegrad på 14 procent. Majoriteten av ansökningarna inom stora utlysningen är projektbidragsansökningar.

I år har beviljandegraden för de fria projektbidragen inom medicin och hälsa, naturvetenskap och teknikvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap varit lägre än de senaste åren. Detta gäller även projektbidrag för unga forskare (som utlyses inom medicin och hälsa och naturvetenskap och teknikvetenskap sedan 2011). Det finns flera orsaker till nedgången.

Läs mer om beviljandegraden här


Beviljandegrad per ämnesområde

Diagrammet visar beviljandegraden för alla bidrag som utlystes inom respektive ämnesområde. Klicka på diagrammet för att se större bild.

Kvinnor och män

Av samtliga ansökningar (exklusive infrastrukturansökningar) kom 1 883 från kvinnor, varav 237 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 3 314 ansökningar och 478 beviljade. Beviljandegraden för kvinnor är således 13 procent och för män 14 procent.

Anledningen till att könsfördelningen för ansökningar till infrastruktur inte är inräknad i ovanstående siffror är att bidragen inte går till enskilda forskare utan till verktyg som ska vara öppet tillgängliga för alla forskare efter vetenskaplig bedömning.


4,3 miljarder till forskning och forskningsinfrastrukturer

Totalt fördelas närmare 4,3 miljarder för den kommande femårsperioden. Cirka 2,8 miljarder kronor till grundläggande forskning inom alla ämnesområden och 1,5 miljarder till infrastrukturer under samma period.

 • 1,5 miljarder till nationell och internationell forskningsinfrastruktur (varav en stor del går till fortsatt drift och utveckling av Max IV)
 • 966 miljoner inom medicin och hälsa
 • 937 miljoner inom naturvetenskap och teknikvetenskap
 • 436 miljoner inom humaniora och samhällsvetenskap
 • 219 miljoner inom utbildningsvetenskap
 • 31 miljoner till konstnärlig forskning och utveckling

Vetenskapsrådet fördelar ytterligare medel under året utöver det som utlyses inom stora utlysningen, till exempel genom andra utlysningar samt medlemskap i olika internationella infrastrukturer.

Diagrammet nedan visar hur mycket som beviljats inom respektive område under hela bidragsperioden. Bidragen är som längst femåriga. Klicka på diagrammet för att se större bild.


2,2 miljarder till fria projektbidrag

Den absolut största delen av medlen (exklusive infrastrukturstöd) går till fria projektbidrag, totalt 2,2 miljarder kronor. Utöver detta går 420 miljoner kronor till de andra bidrag som ingick i vår stora utlysning, till exempel riktade projektbidrag och rambidrag.

Diagrammet nedan visar hur medlen fördelar sig mellan de fria projektbidragen (inklusive projektbidrag för unga forskare) och de övriga bidrag som utlystes i stora utlysningen (exkl infrastruktur), se listan över ingående bidrag i högerspalten. För att se en större bild, klicka på diagrammet.

Lärosäten

Tabellen nedan visar beviljat belopp per lärosäte för de tio lärosäten som beviljats mest medel (medel till infrastruktur exkluderat) under den kommande 5-årsperioden.

LärosäteTotalt beviljat belopp
Karolinska Institutet553 088 000
Lunds universitet412 458 000
Uppsala universitet354 851 000
Göteborgs universitet331 948 000
Stockholms universitet271 976 000
Kungl Tekniska Högskolan178 300 000
Umeå universitet170 153 000
Linköpings universitet139 887 000
Chalmers tekniska högskola102 497 000
Sveriges Lantbruksuniversitet32 662 000

Frågor?

Om du har frågor om statistiken ovan, vänd dig till Anna Herou, e-post: Anna.Herou@vr.se

Områdesspecifik statistik

För att ta del av beslutslistor och ytterligare statistik, se nedan. Här hittar du även kontaktuppgifter för respektive område.

Forskningsinfrastruktur

Humaniora och samhällsvetenskap

Konstnärlig forskning och utveckling

Medicin och hälsa

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Utbildningsvetenskap

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-22

Äldre statistik

Samlad statistik över tidigare års utlysningsomgångar

Detta ingick i stora utlysningen

I 2013 års stora utlysning ingick olika bidrag, bland annat projektbidrag inom alla ämnesområden. Du hittar utlysningstexterna i arkivet med stängda utlysningar

Projektbidrag

 • Projektbidrag (inom alla ämnesområden)
 • Projektbidrag för unga forskare (NT och MH)

Andra bidrag

 • Projektbidrag - kunskapsluckor i hälso- och sjukvården (MH)
 • Projektbidrag - alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen (MH)
 • Projektbidrag - Statistik i empiriska vetenskaper (alla ämnesområden)
 • Projektbidrag - Förutsättningar för tillväxt (HS)
 • Projektbidrag: Utvärdering av utbildningsreformer - intentioner, genomförande, effekter (U)
 • Rambidrag inom SIMSAM - Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences (alla ämnesområden)
 • Forskarskola inom SIMSAM (alla ämnesområden)
 • Rambidrag inom kultur- och kulturarvsområdet (HS)
 • Industridoktorandprojekt (NT)
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH)

Stöd till forskningsinfrastruktur

 • Infrastruktur - planeringsbidrag
 • Infrastruktur - driftsbidrag
 • Infrastruktur - bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning
 • Infrastruktur - bidrag till stora databaser

Förkortningar av områden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap
Infra = Forskningsinfrastruktur
KFoU = Konstnärlig forskning och utveckling,
MH = Medicin och hälsa
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap
U = Utbildningsvetenskap