Bidragsbeslut humaniora och samhällsvetenskap 2014

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom humaniora och samhällsvetenskap.

I årets stora utlysning ingick följande:

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag – Demokrati och offentlig förvaltning
  • Projektbidrag – Forskning om det civila samhället

Inom projektbidraget ingick i år även en särskild satsning på komparativ forskning.

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista (men i två olika excel-format) vilka som har beviljats medel. Beviljade medel inom den särskilda satsningen komparativ forskning ingår i listan och särredovisas inte.​

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag humaniora och samhällsvetenskap 2014 (i Excel-format 2010)ExcelBeviljade bidrag humaniora och samhällsvetenskap 2014 (i Excel-format 97-2003)Excel

Forskare inom alla ämnesområden kunde även söka "Bidrag till framstående yngre forskare", "International Career Grant" samt "Projektbidrag – Neutronspridning". Bidragsbeslut gällande dessa utlysningar publiceras i november på nedanstående sidor:

Bidrag till framstående yngre forskarelänk till annan webbplats
International Career Grant
Projektbidrag – Neutronspridninglänk till annan webbplats

Statistik

Alla bidragsformer inom humaniora och samhällsvetenskap

Totalt beviljat belopp till alla bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap sammantagna är 432 818 000 kronor för hela bidragsperioden 2015-2019.

Beviljandegrad

Av de 1108 ansökningar som kom in har 94 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 8,5 procent.

Kvinnor och män

487 av de huvudsökande var kvinnor, varav 43 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 621 huvudsökande och 51 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 8,8 procent och män en beviljandegrad om 8,2 procent. 

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap är 356 889 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 994 ansökningar om fria projektbidrag som inkommit har 83 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 8,4 procent.

Kvinnor och män

441 av de huvudsökande var kvinnor, varav 38 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 553 huvudsökande och 45 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 8,6 procent och män en beviljandegrad om 8,1 procent. 

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2015 är 1 242 590 kr, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 1 233 947 kr
Medelbidrag män: 1 249 889 kr

Projektbidrag – Demokrati och offentlig förvaltning

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag Demokrati och offentlig förvaltning är 
32 729 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 49 ansökningar om Projektbidrag Demokrati och offentlig förvaltning som inkommit har 6 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 12,2 procent.

Kvinnor och män

18 av de huvudsökande var kvinnor, varav 2 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 31 huvudsökande och 4 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 11,1 procent och män en beviljandegrad om 12,9 procent. 

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2015 är 1 571 500 kr, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 1 648 500 kr
Medelbidrag män: 1 533 000 kr

Projektbidrag – Forskning om det civila samhället

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag Forskning om det civila samhället är 
43 200 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 65 ansökningar till Projektbidrag Forskning om det civila samhället som inkommit har 5 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 7,7 procent.

Kvinnor och män

28 av de huvudsökande var kvinnor, varav 3 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 37 huvudsökande och 2 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 10,7 procent och män en beviljandegrad om 5,4 procent. 

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2015 är 2 200 000 kr, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 2 300 000 kr
Medelbidrag män: 2 050 000 kr

Unga forskare

Av de 1 108 ansökningarna som kom in till humaniora och samhällsvetenskap var 502 från unga forskare, varav 40 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare om 8 procent.

Med unga forskare avses forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. För 2014 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2007-01-01 eller senare för att räknas som ung (med  hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Vetenskapsrådet har beslutat att minst 1/3 av det årliga totalbeloppet för projektstöd och postdoktorstöd inom respektive ämnesråd och kommitté bör fördelas till unga forskare. Det är först när besluten för postdoktorsstöden tagits, som vi kan ge den fullständiga bilden av hur stödet till unga forskare fallit ut.

Lärosäten

Tabellen visar de 10 lärosäten som beviljats mest medel under hela perioden (2015-2019).

LärosäteTotalt beviljat belopp (kr) för perioden 2015-2019
Uppsala universitet128 765 000
Göteborgs universitet95 880 000
Stockholms universitet68 916 000
Lunds universitet30 264 000
Linnéuniversitetet12 936 000
Institutet för framtidsstudier12 705 000
Karolinska Institutet12 300 000
Umeå universitet12 192 000
Örebro universitet10 872 000
Linköpings universitet9 924 000

Kontaktpersoner vid frågor

Per Helldahl, telefon: 08-546 44 145, e-post: per.helldahl@vr.se

Kenneth Kaartinen, telefon: 08-546 44 249, e-post: Kenneth.Kaartinen@vr.se

  

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Under november och december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande flera veckor innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats ska du och prefekten signera beslutet och skicka det till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2015.

När börjar bidraget betalas ut?Utbetalning sker som tidigast i januari 2015 och betalas ut månadsvis under förutsättning att undertecknat beslut har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna beslutet.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap 2014 uppdelat på kvinnor och män.