Bidragsbeslut konstnärlig forskning 2015

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom konstnärlig forskning.

I årets stora utlysning inom konstnärlig forskning ingick Projektbidrag.

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista (men i två olika excel-format) vilka som har beviljats medel för projektbidrag.

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade Projektbidrag konstnärlig forskning 2015 (i Excel-format 2010)Excel

Beviljade Projektbidrag konstnärlig forskning 2015 (i Excel-format 97-2003)Excel

Statistik

Totalt beviljat belopp inom konstnärlig forskning är 20 400 000 kronor för hela bidragsperioden 2016-2018.

Beviljandegrad

Av de 65 ansökningar om projektbidrag som har inkommit har 5 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på knappt 8 procent.

Kvinnor och män

40 av de huvudsökande var kvinnor, varav 3 beviljats. Motsvarande siffra för männen var 25 huvudsökande, varav 2 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 7,5 procent och män en beviljandegrad på 8 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 360 000 kronor, kvinnor och män sammnräknade.
Medelbidrag kvinnor: 1 366 667 kronor
Medelbidrag män: 1 350 000 kronor

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats medel.

Lärosäte

Totalt beviljat belopp (kr) för perioden 2016-2018

Göteborgs universitet

8 700 000

Chalmers tekniska högskola

4 950 000

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

4 350 000

Konstfack

2 400 000

 

Kontaktperson vid frågor

Torbjörn Lind, telefon: 08-546 44 328, e-post: torbjorn.lind@vr.se 

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

I slutet av september kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.länk till annan webbplats

Beviljade ansökningar inom konstnärlig forskning 2015 uppdelat på kvinnor och män.