Bidragsbeslut stora utlysningen 2014, konstnärlig forskning

Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning har nu fattat beslut om projektbidrag i stora utlysningen.

I årets stora utlysning inom konstnärlig forskning ingick Projektbidrag.

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista (men i två olika excel-format) vilka som har beviljats medel för projektbidrag.

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade Projektbidrag konstnärlig forskning 2014 (i Excel-format 2010)Excel

Beviljade Projektbidrag konstnärlig forskning 2014 (i Excel-format 97-2003)Excel

Forskare inom alla ämnesområden kunde även söka "Bidrag till framstående yngre forskare", "International Career Grant" samt "Projektbidrag – Neutronspridning". Bidragsbeslut gällande dessa utlysningar publiceras i november på nedanstående sidor:

Bidrag till framstående yngre forskarelänk till annan webbplats
International Career Grant
Projektbidrag – Neutronspridninglänk till annan webbplats

Statistik

Totalt beviljat belopp inom konstnärlig forskning är 27 850 000 kronor för hela bidragsperioden 2015-2017.

Beviljandegrad

Av de 50 ansökningar om projektbidrag som har inkommit har 8 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 16 procent.

Kvinnor och män

25 av de huvudsökande var kvinnor, varav 5 beviljats. Motsvarande siffra för männen var 25 huvudsökande, varav 3 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 20 procent och män en beviljandegrad på 12 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 250 000 kronor, kvinnor och män sammnräknade.
Medelbidrag kvinnor: 1 120 000 kronor
Medelbidrag män: 1 466 667 kronor

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats medel.

LärosäteTotalt beviljat belopp (kr) för perioden 2015-2017
Göteborgs universitet13 050 000
Konstfack2 400 000
Kungl Konsthögskolan3 600 000
Luleå tekniska universitet2 500 000
Stockholms konstnärliga högskola4 500 000
Umeå universitet1 800 000

Kontaktpersoner vid frågor

Torbjörn Lind, telefon: 08-546 44 328, e-post: torbjorn.lind@vr.se

Tina Glans, telefon: 08-546 44 281, e-post: Tina.Glans@vr.se

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Under november och december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande flera veckor innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats ska du och prefekten signera beslutet och skicka det till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2015.

När börjar bidraget betalas ut?Utbetalning sker som tidigast i januari 2015 och betalas ut månadsvis under förutsättning att undertecknat beslut har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna beslutet.

 

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom konstnärlig forskning 2014 uppdelat på kvinnor och män.