Bidragsbeslut medicin och hälsa 2014

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom medicin och hälsa.

I årets stora utlysning inom medicin och hälsa ingick följande:

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag för unga forskare
  • Projektbidrag – alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen
  • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista (men i två olika excel-format) vilka som har beviljats medel. Beviljade medel inom de särskilda satsningarna för vårdforskning,  psykiatri och farmaci ingår i listan och särredovisas inte.

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag medicin och hälsa 2014 (i Excel-format 2010)Excel

Beviljade bidrag medicin och hälsa 2014 (i Excel-format 97-2003)Excel

Obs! Om du beviljats projektbidrag och om ansökan uppfyller villkoren för och har varit framgångsrik inom det särskilda forskningssamarbetet med Indien kan det slutliga bidragsbeloppet höjas. Beslut inom denna satsning finns här:

Forskningssamarbete med Indien

Forskare inom alla ämnesområden kunde även söka "Bidrag till framstående yngre forskare", "International Career Grant" samt "Projektbidrag – Neutronspridning". Bidragsbeslut gällande dessa utlysningar publiceras i november på nedanstående sidor:

Bidrag till framstående yngre forskare
International Career Grant
Projektbidrag – Neutronspridning

Statistik

Alla bidragsformer inom medicin och hälsa

Totalt beviljat belopp inom medicin och hälsa är 828 873 000 kronor för hela bidragsperioden 2014–2018.

Beviljandegrad

Av de 1 425 ansökningar som kom in har 219 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 15 procent.

Kvinnor och män

598 av de huvudsökande var kvinnor, varav 89 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 827 huvudsökande, varav 130 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 15 procent och män en beviljandegrad på 16 procent.

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag är 631 404 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 909 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 180 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 20 procent.

Kvinnor och män

341 av de huvudsökande var kvinnor, varav 69 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 568 huvudsökande, varav 111 har beviljats. Därmed är beviljandegraden densamma för kvinnor och män: 20 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 992 000 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 946 000 kronor
Medelbidrag män: 1 021 000 kronor

Projektbidrag för unga forskare

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag för unga forskare är 154 719 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 372 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 27 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 7 procent.

Kvinnor och män

185 av de huvudsökande var kvinnor, varav 13 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 187 huvudsökande, varav 14 har beviljats. Det ger kvinnor och män samma beviljandegrad: 7 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2015 är 1 189 000 kronor, kvinnor och män sammanräknade.*
Medelbidrag kvinnor: 1 154 000 kronor
Medelbidrag män: 1 221 000 kronor

* Denna nivå gäller för år 2015. Det genomsnittliga medelbidraget för perioden är närmare 1,5 miljoner kronor.

Projektbidrag – alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag – alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen är 15 000 000 kronor för hela bidragsperioden.

Av de 61 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 7 beviljat. 27 av de huvudsökande var kvinnor, varav 5 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 34 huvudsökande, varav 2 har beviljats.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 714 000 kronor, kvinnor och män sammnräknade.
Medelbidrag kvinnor: 728 000 kronor
Medelbidrag män: 680 000 kronor

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Totalt beviljat belopp till Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö är 27 750 000 kronor för hela bidragsperioden.

Av de 83 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 5 beviljats. 45 av de huvudsökande var kvinnor, varav 2 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 38 huvudsökande, varav 3 har beviljats.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är detsamma för kvinnor och män: 1850 000 kronor

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under hela perioden (2014–2018)

LärosäteTotalt beviljat belopp (kr) för perioden 2014-2018
Karolinska Institutet329 935 000
Lunds universitet147 300 000
Uppsala universitet130 325 000
Göteborgs universitet98 243 000
Linköpings universitet58 580 000
Umeå universitet37 750 000
Stockholms universitet13 000 000
Luleå tekniska högskola4 800 000
Malmö högskola4 800 000
Ludwiginstitutet i Uppsala2 100 000

Kontaktpersoner vid frågor:

Ruth Claesson: +46 (8) 546 44 291,

ruth.klaesson@vr.se

Mattias Pettersson: +46 (8) 546 44 107,

Mattias.Petersson@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Under november och december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande flera veckor innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats ska du och prefekten signera beslutet och skicka det till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2015.

Det finns ett antal bidrag som börjar betalas ut redan under 2014. För dessa gäller att det undertecknade dokumentet ska ha inkommit så snart som möjligt under 2014.

När börjar bidraget betalas ut?Utbetalning sker som tidigast i januari 2015 och betalas ut månadsvis under förutsättning att undertecknat beslut har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Ett antal bidrag kommer att börja betalas ut redan från 2014. I listan över beviljade bidrag framgår vilka dessa är.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna beslutet.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom medicin och hälsa 2014 uppdelat på kvinnor och män