Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap 2014

Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

I årets stora utlysning ingick:

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag - Unga forskare
  • Rambidrag för strategisk energiforskning
  • Rambidrag för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik.

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista (men i två olika excel-format) vilka som har beviljats medel för projektbidrag. 

Obs! Endast beslut via brev är garanti för beviljade bidrag.

Beviljade bidrag NT 2014 i Excel-format 2010ExcelBeviljade bidrag NT 2014 i Excel-format 1997-2003Excel

Obs! Om du beviljats projektbidrag och om ansökan uppfyller villkoren för och har varit framgångsrik inom det särskilda forskningssamarbetet med Indien kan det slutliga bidragsbeloppet höjas. Beslut inom denna satsning finns här:

Forskningssamarbete med Indien

Vetenskapsrådet och Energimyndigheten samarbetar i en satsning på projektbidrag till energiriktad grundforskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Beslut inom denna satsning finns här:

Energiriktad grundforskning 2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskare inom alla ämnesområden kunde även söka "Bidrag till framstående yngre forskare", "International Career Grant" samt "Projektbidrag – Neutronspridning". Bidragsbeslut gällande dessa utlysningar publiceras i november på nedanstående sidor:

Bidrag till framstående yngre forskarelänk till annan webbplats
International Career Grant
Projektbidrag – Neutronspridninglänk till annan webbplats

Statistik

Alla bidragsformer inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Totalt beviljat belopp till alla bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap sammantagna är 1 194 789 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 2 070 ansökningar som kom in har 333 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 16 procent.

Kvinnor och män

438 av de huvudsökande var kvinnor, varav 78 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 1 632 huvudsökande och 255 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 17,8 procent och män en beviljandegrad om 15,6 procent. 

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp för projektbidrag är 822 397 000 kronor för hela bidragsperioden.

Antalet ansökningar om Projektbidrag var totalt 1 300 stycken, varav 257 stycken beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 19,8 procent.

Kvinnor och män

256 av de huvudsökande var kvinnor, varav 55 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 1 044 huvudsökande och 202 beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 21,5 procent, för män 19,3 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2015 är 825 864 kr, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 819 636 kr
Medelbidrag män: 827 559  kr

Projektbidrag för unga forskare

Totalt beviljat belopp för projektbidrag unga forskare är 222 392 000 kronor för hela bidragsperioden.

Antalet ansökningar inom projektbidrag unga forskare var totalt 632 stycken, varav 62 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 9,8 procent.

Kvinnor och män

167 av de huvudsökande var kvinnor, varav 21 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 465 huvudsökande och 41 beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 12,6 procent, för män 8,8 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2015 är 892 226 kr, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 977 667 kr
Medelbidrag män: 848 463  kr

Rambidrag för strategisk energiforskning

Totalt beviljat belopp för Rambidrag för strategisk energiforskning är 60 000 000 kronor för hela bidragsperioden.

Antalet ansökningar inom Rambidrag för strategisk energiforskning var totalt 62 stycken, varav 5 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 8,1 procent.

Kvinnor och män

8 av de huvudsökande var kvinnor, varav 1 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 54 huvudsökande och 4 beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 12,5 procent, för män 7,4 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2015 är 3 000 000 kr, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 2 500 000 kr
Medelbidrag män: 3 125 000  kr

Rambidrag för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik

Totalt beviljat belopp för Rambidrag för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik är 90 000 000 kronor för hela bidragsperioden.

Antalet ansökningar inom Rambidrag för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik var totalt 76 stycken, varav 9 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 11,8 procent.

Kvinnor och män

7 av de huvudsökande var kvinnor, varav 1 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 69 huvudsökande och 8 beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 14,3 procent, för män 11,6 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2015 är 2 500 000 kr, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 2 250 000 kr
Medelbidrag män: 2 531 250  kr

Lärosäten

Tabellen visar de 10 lärosäten som beviljats mest medel under hela perioden (2015-2019).

LärosäteTotalt beviljat belopp (kr) för perioden 2015-2019
Lunds universitet217 430 000
Uppsala universitet212 708 000
Kungl Tekniska Högskolan198 987 000
Chalmers Tekniska högskola163 519 000
Stockholms universitet103 169 000
Linköpings universitet84 032 000
Göteborgs universitet55 712 000
Umeå universitet45 242 000
Karolinska Institutet34 344 000
Sveriges Lantbruksuniversitet25 144 000

Kontaktpersoner vid frågor

Anita Sandström, telefon +46 (8) 546 44 206
anita.sandstrom@vr.se

Gergana Angelova Hamberg, telefon +46 (8) 546 44 146
gergana.angelovahamberg@vr.se

Jessica Strålind, telefon +46 (8) 546 44 141
jessica.stralind@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Under november och december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande flera veckor innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats ska du och prefekten signera beslutet och skicka det till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2015.

När börjar bidraget betalas ut?Utbetalning sker som tidigast i januari 2015 och betalas ut månadsvis under förutsättning att undertecknat beslut har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig. 

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna beslutet.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade.

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2014 uppdelat på kvinnor och män.