Bidragsbeslut utbildningsvetenskap 2015

Vetenskapsrådets  har fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista vilka som har beviljats medel.

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag utbildningsvetenskap 2015 (i Excel-format 2010)Excel

Statistik

Totalt beviljat belopp är 148 456 000 kronor för hela bidragsperioden 2016-2020.

Beviljandegrad

Av de 247 ansökningar som kom in har 24 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 9,7 procent.

Kvinnor och män

143 av de huvudsökande var kvinnor, varav 15 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 104 huvudsökande och 9 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 10,5 procent och män en beviljandegrad om 8,6 procent. 

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2016 är 1 660 000 kronor, kvinnor och män sammanräknade. Medelbidrag kvinnor: 1 739 000 kronor
Medelbidrag män: 1 528 000 kronor

Unga forskare

Av de 247 ansökningarna som kom in till utbildningsvetenskap var 102 från unga forskare, varav 9 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare om 8,8 procent.

Med unga forskare avses forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. För 2015 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2008-01-01 eller senare för att räknas som ung (med  hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Att tilldela unga forskare en tredjedel av medlen inom respektive ämnesområde var 2015 en rekommendation från Vetenskapsrådets styrelse till ämnesråd och kommittéer. Det är först när besluten för postdoktorsstöden tagits, som vi kan ge den fullständiga bilden av hur stödet till unga forskare fallit ut.

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som beviljats medel under hela perioden (2016-2020)

Lärosäte

Totalt beviljat belopp (kr)

för perioden 2015-2020

Uppsala universitet

42 166 000

Örebro universitet

21 092 000

Stockholms universitet

17 348 000

Umeå universitet

16 312 000

Göteborgs universitet

14 764 000

Linköpings universitet

10 435 000

Karlstads universitet

9 450 000

Lunds universitet

7 477 000

Högskolan i Kristianstad

4 845 000

Linnéuniversitetet

4 567 000

Totalsumma

148 456 000

 

Kontaktperson vid frågor

Kenneth Kaartinen, telefon: 08-546 44 249, e-post: kenneth.kaartinen@vr.se

Kerstin Nordstrand, telefon: 08-546 44 326, e-post: kerstin.nordstrand@vr.se

Cecilia Mattsson, telefon: 08-546 44 302 , e-post: Cecilia.Mattsson@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

I slutet av oktober blir beslut och yttrande tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.länk till annan webbplats

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom utbildningsvetenskap 2015 uppdelat på kvinnor och män.