Bidragsbeslut stora utlysningen 2014, utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom utbildningsvetenskap.

I årets stora utlysning ingick "Projektbidrag" samt "Projektbidrag – Lärande-hjärna-praktik".

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista (men i två olika excel-format) vilka som har beviljats medel.

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag utbildningsvetenskap (i Excel-format 2010)ExcelBeviljade bidrag utbildningsvetenskap (i Excel-format 97-2003)Excel

Forskare inom alla ämnesområden kunde även söka "Bidrag till framstående yngre forskare", "International Career Grant" samt "Projektbidrag – Neutronspridning". Bidragsbeslut gällande dessa utlysningar publiceras i november på nedanstående sidor:

Bidrag till framstående yngre forskare
International Career Grant
Projektbidrag – Neutronspridning

Statistik

Alla bidragsformer inom utbildningsvetenskap, stora utlysningen

Totalt beviljat belopp är 198 433 000 kronor för hela bidragsperioden 2015-2019.

Beviljandegrad

Av de 269 ansökningar som kom in har 29 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 10,8 procent.

Kvinnor och män

161 av de huvudsökande var kvinnor, varav 21 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 108 huvudsökande och 8 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 13,0 procent och män en beviljandegrad om 7,4 procent. 

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag inom utbildningsvetenskap är 153 224 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 258 ansökningar om fria projektbidrag som inkommit har 26 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 10,1 procent.

Kvinnor och män

155 av de huvudsökande var kvinnor, varav 20 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 103 huvudsökande och 6 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 12,9 procent och män en beviljandegrad om 5,8 procent. 

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2015 är 1 752 154 kronor, kvinnor och män sammanräknade. Medelbidrag kvinnor: 1 842 150 kronor
Medelbidrag män: 1 452 167 kronor

Projektbidrag – Lärande-hjärna-praktik

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag Lärande-hjärna-praktik är
45 209 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 11 ansökningar om Projektbidrag Lärande-hjärna-praktik som inkommit har 3 beviljats.

Kvinnor och män

6 av de huvudsökande var kvinnor, varav 1 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 5 huvudsökande och 2 beviljade.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2015 är 3 333 333 kronor, kvinnor och män sammanräknade.

Unga forskare

Av de 269 ansökningarna som kom in till utbildningsvetenskap var 130 från unga forskare, varav 14 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare om 10,8 procent.

Med unga forskare avses forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. För 2014 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2007-01-01 eller senare för att räknas som ung (med  hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Vetenskapsrådet har beslutat att minst 1/3 av det årliga totalbeloppet för projektstöd och postdoktorstöd inom respektive ämnesråd och kommitté bör fördelas till unga forskare. Det är först när besluten för postdoktorsstöden tagits, som vi kan ge den fullständiga bilden av hur stödet till unga forskare fallit ut.

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som beviljats medel under hela perioden (2015-2019).

LärosäteTotalt beviljat belopp (kr) för perioden 2015-2019
Göteborgs universitet66 874 000
Umeå universitet39 531 000
Stockholms universitet26 100 000
Uppsala universitet21 368 000
Linköpings universitet9 220 000
Malmö högskola7 900 000
Lunds universitet7 714 000
Linnéuniversitetet7 384 000
Södertörns högskola5 935 000
Institutet för näringslivsforskning3 577 000
Karolinska Institutet2 830 000

Kontaktpersoner vid frågor

Heléne Sundewall, telefon: 08-546 44 159, e-post: helene.sundewall@vr.se

Anne Kaart, telefon: 08-546 44 143, e-post: Anne.Kaart@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Under november och december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande flera veckor innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats ska du och prefekten signera beslutet och skicka det till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2015.

När börjar bidraget betalas ut?Utbetalning sker som tidigast i januari 2015 och betalas ut månadsvis under förutsättning att undertecknat beslut har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna beslutet.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.länk till annan webbplats

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom utbildnings-vetenskap 2014 uppdelat på kvinnor och män.