Bidragsbeslut utvecklingsforskning 2014

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom utvecklingsforskning.

I årets stora utlysning inom utvecklingsforskning ingick Projektbidrag och bidrag inom Swedish Research Links.

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista (men i två olika excel-format) vilka som har beviljats medel.

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade projektbidrag utvecklingsforskning 2014 (i Excel-format 2010)Excel

Beviljade projektbidrag utvecklingsforskning 2014 (i Excel-format 97-2003)Excel

Beviljade bidrag inom Swedish Research Links 2014 (i Excel-format 2010)Excel

Beviljade bidrag inom Swedish Research Links 2014 (i Excel-format 97-2003)Excel

Forskare inom alla ämnesområden kunde även söka "Bidrag till framstående yngre forskare", "International Career Grant" samt "Projektbidrag – Neutronspridning". Bidragsbeslut gällande dessa utlysningar publiceras i november på nedanstående sidor:

Bidrag till framstående yngre forskare
International Career Grant
Projektbidrag – Neutronspridning

Statistik

Alla bidragsformer inom utvecklingsforskning

Totalt beviljat belopp inom utvecklingsforskning är 189 699 000 kronor för hela bidragsperioden 2014–2018.

Beviljandegrad

Av de 356 ansökningar som kom in har 92 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 25,8 procent.

Kvinnor och män

146 av de huvudsökande var kvinnor, varav 39 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 210 huvudsökande, varav 53 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 26,7 procent och män en beviljandegrad på 25,2 procent.

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag är 155 411 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 259 ansökningar som kom in till Vetenskapsråde har 45 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 17,4 procent.

Kvinnor och män

115 av de huvudsökande var kvinnor, varav 25 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 144 huvudsökande, varav 20 har beviljats. Därmed är beviljandegraden för kvinnor 21,7 procent, medan den för män är 13,9 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget för hela perioden är 1 065 452 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 1 065 613 kronor
Medelbidrag män: 1 065 250 kronor

Totalt beviljat belopp till Swedish Research Links är 34 288 000 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 97 ansökningar som kom in till Vetenskapsråde har 47 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 48,4 procent.

Kvinnor och män

31 av de huvudsökande var kvinnor, varav 14 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 66 huvudsökande, varav 33 har beviljats. Det gör att kvinnor hade en beviljandegrad på 45,2 procent medan männens beviljandegrad var 50 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget för hela perioden är 258 681kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 259 500 kronor
Medelbidrag män: 258 333 kronor

Unga forskare

Av de 259 ansökningarna om projektbidrag som kom in var 71 från unga forskare, varav 13 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare om 18,3 procent.

Med unga forskare avses forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan. För 2014 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2007-01-01 eller senare för att räknas som ung (med  hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Vetenskapsrådet har beslutat att minst 1/3 av det årliga totalbeloppet för projektstöd och postdoktorstöd inom respektive ämnesråd och kommitté bör fördelas till unga forskare. Det är först när besluten för postdoktorsstöden tagits, som vi kan ge den fullständiga bilden av hur stödet till unga forskare fallit ut.

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under hela perioden (2014–2018)

LärosäteTotalt beviljat belopp (kr) för perioden 2014-2018
Uppsala universitet32 450 000
Lunds universitet27 859 000
Göteborgs universitet26 840 000
Karolinska institutet26 531 000
Sveriges lantbruks universitet23 411 000
Stockholms universitet19 690 000
Umeå universitet9 294 000
Chalmers tekniska högskola8 100 000
SMHI3 750 000
Nordiska Afrikanstitutet3 600 000

Kontaktpersoner vid frågor:

Projektbidrag:

Anna Herou, e-post: Anna.Herou@vr.se, telefon: 08- 546 44 359 

Siri Jørgensen Bjarnar, e-post: siri.jorgensen.bjarnar@vr.se, telefon 08-546 44 239

Britta Radeloff e-post: Britta.Radeloff@vr.se, telefon: 08-546 44 210 

Siri Jørgensen Bjarnar, e-post: siri.jorgensen.bjarnar@vr.se, telefon 08-546 44 239

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Under november och december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande flera veckor innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats ska du och prefekten signera beslutet och skicka det till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2015.

Det finns ett antal bidrag som börjar betalas ut redan under 2014. För dessa gäller att det undertecknade dokumentet ska ha inkommit så snart som möjligt under 2014.

När börjar bidraget betalas ut?Utbetalning sker som tidigast i januari 2015 och betalas ut månadsvis under förutsättning att undertecknat beslut har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Ett antal bidrag kommer att börja betalas ut redan från 2014. I listan över beviljade bidrag framgår vilka dessa är.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna beslutet.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom utvecklingsforskning 2014 uppdelat på kvinnor och män.