Beslut Internationell postdok hösten 2014

Vetenskapsrådet har tagit beslut gällande ansökningar om Internationell postdok hösten 2014. Av 239 sökande har 41 beviljats. Den totala summan beviljade medel är drygt 122 miljoner kronor för hela bidragsperioden.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag Internationell postdok hösten 2014 i Excel 2010Excel

Beviljade bidrag Internationell postdok hösten 2014 i Excel 1997-2003Excel

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljade bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttrande skickas till samtliga sökande under december.

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 239 ansökningar. 41 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 17,1 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 113 kvinnor varav 18 beviljades. 126 män sökte och 23 beviljades. Beviljandegraden är därmed 15,9 procent för kvinnorna och 18,2 procent för männen.

Antal ansökningar inom olika ämnesområden
ÄmnesområdeTotalt antal ansökningarBeviljade ansökningar
Humaniora och samhällsvetenskap6111
Konstnärlig forskning och utveckling20
Medicin och hälsa7914
Naturvetenskap och teknikvetenskap9516
Utbildningsvetenskap20

Under perioden 2015-2017 kommer drygt 122 miljoner kronor att fördelas.

USA är liksom tidigare år det land som är populärast att förlägga sin utlandsvistelse till. 20 av de beviljade forskarna kommer att göra så.

Observera att ovanstående statistik är preliminär och kan komma att ändras.

Vad händer nu?

Under december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag till Internationell postdok. Brevet skickas till den kontaktadress som du har angivit i din ansökan. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats får du även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget. Detta ska du och prefekten/motsvarande underteckna och skicka till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast inom tre månader efter att du fått ditt beslut.

När börjar bidraget betalas ut?

Utbetalning påbörjas i januari 2015 och betalas ut månadsvis under förutsättning att vi har fått tillbaka undertecknat godkännande av villkor för övriga bidrag. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?

Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar dock betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det undertecknade godkännandet av villkor för övriga bidrag.

Bidraget kan disponeras i upp till ett år efter att beviljad bidragsperiod är avslutad. Efter detta år krävs särskilda skäl, till exempel föräldraledighet eller sjukdom, för att bidraget ska kunna disponeras ytterligare tid.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till.

Kontaktpersoner vid frågor

Nina Glimster, +46 (8) 546 44 215, nina.glimster@vr.se

Sung Za Ödelycke, +46 (8) 546 44 172 , sung-za.odelycke@vr.se

Anette Eriksson, +46 (8) 546m 44 133, anette.eriksson@vr.se

Winnie Birberg, +46 (8) 546 44 252, winnie.birberg@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-10-04

Om Internationell postdok

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Bidragstiden är 18-36 månader och minst 2/3 av tiden ska tillbringas utomlands. 

Internationell postdok utlyses två gånger per år.

Den senaste utlysningen stängde den 2 september 2014. Nästa utlysning öppnar den 22 januari och stänger den 26 februari.

Läs mer om Internationell postdok