Bidragsbeslut Internationell postdok hösten 2015

Vetenskapsrådet har tagit beslut gällande ansökningar om Internationell postdok hösten 2015. Av 200 sökande har 41 beviljats. Den totala summan beviljade medel är drygt 122 miljoner kronor för hela bidragsperioden.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag Internationell postdok hösten 2015 i Excel 2010Excel

Obs! Endast beslut via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttrande skickas till samtliga sökande under december.

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 200 ansökningar. 41 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 20,5 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 84 kvinnor, varav 18 beviljades. 116 män sökte och 23 beviljades. Beviljandegraden är därmed 21,4 procent för kvinnor och 19,8 procent för män.

Bidragsstorlek

Bidraget är ett schablon om 1 050 000 kronor per år.

Antal ansökningar inom olika ämnesområden

Ämnesområde

Totalt antal ansökningar

Beviljade ansökningar

Humaniora och samhällsvetenskap

50

11

Konstnärlig forskning

2

0

Medicin och hälsa

48

10

Naturvetenskap och teknikvetenskap

97

20

Utbildningsvetenskap

3

0

 

Under perioden 2016–2018 kommer drygt 122 miljoner kronor att fördelas.

USA är liksom tidigare år det land som är populärast att förlägga sin utlandsvistelse till. 20 av de beviljade forskarna kommer att göra så.

Vad händer nu?

Under december  kommer ditt beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?

Utbetalning påbörjas i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?

Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar dock betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det undertecknade Godkännande av villkor.

Bidraget kan disponeras i upp till ett år efter att beviljad bidragsperiod är avslutad. Efter detta år krävs särskilda skäl, till exempel föräldraledighet eller sjukdom, för att bidraget ska kunna disponeras ytterligare tid. Bidragsperioden börjar i januari 2016.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till

Kontaktpersoner vid frågor

Frågor om bidragsbeslut kan ställas via e-post till vrpostdok@vr.se eller per telefon till nedanstående personer.

Emilie Sörås Antila, +46 (8) 546 44 011

Katayon Amini +46 (8) 546 44 026 

Sung Za Ödelycke, +46 (8) 546 44 172

Winnie Birberg, +46 (8) 546 44 252


Dela |

Senast uppdaterad: 2016-10-04

Om Internationell postdok

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Bidragstiden är 18-36 månader och minst 2/3 av tiden ska tillbringas utomlands. 

Internationell postdok utlyses två gånger per år.

Den senaste utlysningen stängde den 9 september 2015. Nästa utlysning öppnar den 20 januari och stänger den 23 februari.

Läs mer om Internationell postdok