Bidragsbeslut Internationell postdok våren 2015

Vetenskapsrådet har tagit beslut gällande ansökningar om Internationell postdok våren 2015. Av 218 sökande har 41 beviljats. Den totala summan beviljade medel är drygt 116 miljoner kronor för hela bidragsperioden.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag Internationell postdok våren 2015 i Excel 2010Excel

Beviljade bidrag Internationell postdok våren 2015 i Excel 1997-2003Excel

Obs! Endast beslut via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttrande skickas till samtliga sökande under juni.

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 218 ansökningar. 41 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 18,8 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 99 kvinnor, varav 19 beviljades. 119 män sökte och 22 beviljades. Beviljandegraden är därmed 19,2 procent för kvinnor och 18,5 procent för män.

Bidragsstorlek

Bidraget är ett schblon om 1 050 000 kronor per år.

Antal ansökningar inom olika ämnesområden
ÄmnesområdeTotalt antal ansökningarBeviljade ansökningar
Humaniora och samhällsvetenskap5311
Konstnärlig forskning10
Medicin och hälsa7614
Naturvetenskap och teknikvetenskap8616
Utbildningsvetenskap20

Under perioden 2015-2018 kommer drygt 116 miljoner kronor att fördelas.

USA är liksom tidigare år det land som är populärast att förlägga sin utlandsvistelse till. 21 av de beviljade forskarna kommer att göra så.

Vad händer nu?

Under juni skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag till Internationell postdok. Informationen skickas till ditt personliga konto i Prisma.

Om din ansökan har beviljats får du även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget. Detta ska du och prefekten/motsvarande underteckna så snart som möjligt, dock senast inom tre månader efter att du fått ditt beslut i Prisma.

När börjar bidraget betalas ut?

Utbetalning påbörjas i juli 2015 och betalas ut månadsvis under förutsättning att vi har fått tillbaka undertecknat godkännande av villkor för övriga bidrag. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?

Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar dock betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det undertecknade godkännandet av villkor för övriga bidrag.

Bidraget kan disponeras i upp till ett år efter att beviljad bidragsperiod är avslutad. Efter detta år krävs särskilda skäl, till exempel föräldraledighet eller sjukdom, för att bidraget ska kunna disponeras ytterligare tid. Bidragsperioden börjar i juli 2015.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till

Kontaktpersoner vid frågor

Frågor om bidragsbeslut kan ställas via e-post till vrpostdok@vr.se eller per telefon till nedanstående personer.

Anette Eriksson, +46 (8) 546 44 133

Jessica Strålind, +46 (8) 546 44 141 

Sung Za Ödelycke, +46 (8) 546 44 172

Winnie Birberg, +46 (8) 546 44 252

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-10-04

Om Internationell postdok

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Bidragstiden är 18-36 månader och minst 2/3 av tiden ska tillbringas utomlands. 

Internationell postdok utlyses två gånger per år.

Den senaste utlysningen stängde den 26 februari 2015. Nästa utlysning öppnar den 11 augusti och stänger den 9 september.

Läs mer om Internationell postdok

Läs statistik över Internationell postdok sedan bidragsformen infördes 2012