Bidragsbeslut – Bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare 

Vetenskapsrådet har fattat beslut inom utlysningen Bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare.

Beviljade ansökningar 2015

Karolinska Institutet

 • Sökande: Anders Hamsten, rektor Karolinska Institutet
 • Rekryterad forskare: Jiri Bartek, Danish Cancer Society Research Center, Danmark
 • Forskningsområde: Cellbiologi
 • Bidragstid: 10 år (2015-2024)
 • Totalt beviljat belopp: 100 000 000 kronor
 • Diarienummer: 2014-7427

Karolinska Institutet

 • Sökande: Anders Hamsten, rektor Karolinska Institutet
 • Rekryterad forskare: Nils-Göran Larsson, Max Planck Society, Tyskland
 • Forskningsområde: Cell och molekylär biologi
 • Bidragstid: 10 år (2015-2024)
 • Totalt beviljat belopp: 100 000 000 kronor
 • Diarienummer: 2014-7405

Bidraget är återtaget av Karolinska Institutet per den 23 januari 2015.

Stockholms universitet

 • Sökande: Astrid Söderberg Widding, rektor Stockholms universitet
 • Rekryterad forskare: Frank Wilczek, Massachusetts Institute of Technology, USA
 • Forskningsområde: Teoretisk fysik
 • Bidragstid: 10 år (2015-2024)
 • Totalt beviljat belopp: 60 000 000 kronor
 • Diarienummer: 2014-7424

Uppsala universitet

 • Sökande: Eva Åkesson, rektor Uppsala universitet
 • Rekryterad forskare: Don Kulick, University of Chicago, USA
 • Forskningsområde: Antropologi
 • Bidragstid: 10 år (2015-2024)
 • Totalt beviljat belopp: 80 000 000 kronor
 • Diarienummer: 2014-7404

Kontaktperson

Teresa Ottinger, e-post: teresa.ottinger@vr.se, telefon 08-546 44 286. 


Dela |

Senast uppdaterad: 2016-09-07

Om bidragsformen

Detta bidrag ska göra det möjligt för svenska lärosäten att i större utsträckning än tidigare kunna erbjuda långvarig och tillräcklig finansiering för rekrytering av framstående forskare. Med hjälp av bidraget ska en internationellt framstående forskare kunna flytta sin forskning till det lärosäte som ansöker om medel för rekryteringen.

Kort information om bidragsformenlänk till annan webbplats

Utlysningstexten

Så här bedöms ansökningarnalänk till annan webbplats