Beslut Bidrag inom rådsprofessorprogrammet 2014

Vetenskapsrådet har fattat beslut inom utlysningen Bidrag inom rådsprofessorsprogrammet.

Av 301 ansökningar har 9 beviljats medel, vilket ger en beviljandegrad på 3 procent.

73 av de sökande var kvinnor varav 2 beviljades bidrag (beviljandegrad 2,7 procent). Motsvarande siffra för männen var 228 sökande och 7 beviljade (beviljandegrad 3,1 procent). Varje bidrag är på fem miljoner kronor per år under en period av tio år.

Totalt fattades beslut om fördelning av 450 miljoner kronor under en tioårsperiod. I år kommer 22,5 miljoner kronor att fördelas.

Beviljade bidrag

Här är listorna med beviljade bidrag:

Bidrag inom rådsprofessorsprogrammet, 2014 (i Excel-format 2010)Excel

Bidrag inom rådsprofessorsprogrammet, 2014 (i Excel-format 97-2003)Excel

Obs! Endast beslut via brev är garanti för beviljade bidrag.

Underrättelse om beslut och yttranden skickas till samtliga sökande under mars.

Kontakt

Enhetschef Maria Starborg, e-post: Maria.Starborg@vr.se, telefon 08-546 44 237

Tf generaldirektör Sven Stafström, e-post: Sven.Stafstrom@vr.se, telefon 08-546 44 161

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-12-02