Bidragsbeslut Konferensbidrag 2015

Här hittar du Vetenskapsrådet beslut om 2015 års utlysningar av Konferensbidrag. Konferensbidrag utlyses två gånger per år, vår och höst.

Beslut hösten 2015

Nedan redovisas i en lista vilka som har beviljats medel.

Bidragsbeslut Konferensbidrag hösten 2015Excel

Obs! Endast beslut via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 79 ansökningar. Av dessa har 42 beviljats medel, vilket ger en beviljandegrad på 53 procent.

Totalt beviljat belopp

De 42 beviljade ansökningarna får dela på totalt 5 968 000 kronor.

Antal ansökningar inom olika ämnesområden

Ämnesområde

Totalt antal ansökningar

Beviljade ansökningar

Humaniora och samhällsvetenskap

23

12

Konstnärlig forskning

1

0

Medicin och hälsa

16

10

Naturvetenskap och teknikvetenskap

33

17

Utbildningsvetenskap

4

2

Tvärvetenskap

2

1

 

Beslut våren 2015

Nedan redovisas i en och samma lista (men i två olika excel-format) vilka som har beviljats medel.

Bidragsbeslut Konferensbidrag våren 2015 (Excel 2010)Excel

Bidragsbeslut Konferensbidrag våren 2015 (Excel 97_2003)Excel

Statistik

Beviljandegrad

Totalt inkom 62 ansökningar. Av dessa har 35 beviljats medel, vilket ger en beviljandegrad på 56 procent.

Totalt beviljat belopp

De 35 beviljade ansökningarna får dela på totalt 4 032 000 kronor.

Antal ansökningar inom olika ämnesområden

Ämnesområde

Totalt antal ansökningar

Beviljade ansökningar

Humaniora och samhällsvetenskap

21

11

Konstnärlig forskning

3

1

Medicin och hälsa

12

10

Naturvetenskap och teknikvetenskap

21

11

Utbildningsvetenskap

5

2

Kontaktperson vid frågor

Annelie Fröjd, e-post: anneli.frojd@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-06-13