Bidragsbeslut stora utlysningen 2014, framstående yngre forskare

Vetenskapsrådet har fattat beslut inom utlysningen Bidrag till framstående yngre forskare.

Utlysningen vände sig till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, konstnärlig forskning, medicin och hälsa, naturvetenskap- och teknikvetenskap samt utbildningsvetenskap. 

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista (men i två olika excel-format) vilka som har beviljats medel.

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag Bidrag till framstående yngre forskare, 2014 (i Excel-format 2010)Excel

Beviljade bidrag Bidrag till framstående yngre forskare, 2014 (i Excel-format 97-2003)Excel

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttrande skickas till samtliga sökande under december.

Statistik

Av totalt 212 inkomna ansökningar har 19 beviljats medel vilket ger en beviljandegrad på 9 procent.

84 av de sökande var kvinnor varav 6 beviljades bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 7,1 procent. Motsvarande siffra för männen var 128 sökande och 13 beviljade, vilket ger en beviljandegrad på 10,2 procent.

Totalt fattades beslut om fördelning av 342 miljoner kronor under en sexårsperiod. Bidraget är ett schablonbelopp på tre miljoner kronor per år i sex år.

Beviljade ansökningar och belopp per ämnesområde

  • Humaniora och samhällsvetenskap: 4 st, totalt beviljat belopp 72 000 000 kr
  • Medicin och hälsa: 6 st, totalt beviljat belopp 108 000 000 kr
  • Natur- och teknikvetenskap: 8 st, totalt beviljat belopp 144 000 000 kr
  • Utbildningsvetenskap: 1 st, totalt beviljat belopp 18 000 000 kr

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats medel under hela perioden (2014-2019).

LärosäteTotalt beviljat belopp (kr) för perioden 2014-2019
Lunds universitet108 000 000
Chalmers tekniska högskola54 000 000
Linköpings universitet36 000 000
Uppsala universitet36 000 000
Göteborgs universitet18 000 000
Karolinska Institutet18 000 000
Kungl tekniska högskolan18 000 000
Mälardalens högskola18 000 000
Stockholms universitet18 000 000
Umeå universitet18 000 000

Kontaktperson vid frågor

Ana Beramendi Heine, telefon: 08-546 44 015, e-post: Ana.Beramendiheine@vr.se 

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-09-07