Bidragsbeslut Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö

Beslut har tagits om Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö. Totalt beviljat belopp är 13 900 629 kronor för perioden 2015-2017.

Sverige och Frankrike har kommit överens om att bygga upp ett rambidrag för forskningssamarbete inom klimat och miljö. Som en del av denna överenskommelse, görs gemensamma utlysningar för att möjliggöra samarbeten mellan svenska och franska forskare.

Beviljade bidrag

Beviljade Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö 2014 (Excel 2010)Excel

Beviljade Rambidrag för fransk-svenskt samarbete inom klimat och miljö 2014 (Excel 97-2003)Excel

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljade bidrag.

Statistik

Av nio inkomna ansökningar var två från kvinnor och sju från män. Totalt fyra ansökningar har beviljats, varav en huvudsökande är kvinna och tre huvudsökanden är män.

Bidragsbelopp

Totalt beviljat belopp för perioden 2015-2017 är 13 900 629 kronor.


Dela |

Senast uppdaterad: 2014-12-19

Vad händer nu?

Under december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats.

Om din ansökan har beviljats ska du och prefekten signera beslutet och skicka det till Vetenskapsrådet omgående.

När börjar bidraget betalas ut?Utbetalning påbörjas i januari 2015 och betalas sedan ut månadsvis under förutsättning att undertecknat beslut har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna beslutet.