Bidragsbeslut Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning 2014

Lista över beviljade bidrag

Beviljade bidrag Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning 2014 (i Excel 2010)Excel

Beviljade bidrag Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning 2014 (i Excel 1997-2003)Excel

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljade bidrag.

Underrättelse om beslut med Vetenskapsrådets yttrande skickas till samtliga sökande under december.

Statistik

Totalt beviljat belopp för perioden 2014-2016 är närmare 300 miljoner kronor.

Beviljandegrad

Totalt inkom 227 ansökningar. 23 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 10,1 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 83 kvinnor varav 8 beviljades medel. 144 män sökte och 15 beviljades. Beviljandegraden är därmed 9,6 procent för kvinnorna och 10,4 procent för männen.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 6 328 261 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 7 730 063 kronor
Medelbidrag män: 5 580 633 kronor

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under hela perioden (2014–2016). De sökande är dock i de flesta fall grupperingar med deltagare i flera landsting och regioner.

LärosäteTotalt beviljat belopp (kr) för perioden 2014-2016
Karolinska Institutet127 511 000
Uppsala universitet47 755 000
Lunds universitet33 636 000
Linköpings universitet32 702 000
Göteborgs universitet22 849 000
Umeå universitet18 532 000
Sahlgrenska universitetssjukhuset15 777 000
  

Kontakt

Jenny Fernebro, telefon: 08-546 44 132, e-post: Jenny.Fernebro@vr.se 

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-12-03

Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för klinisk behandlingsforskning kommenterar utlysningen

Pressmeddelande om bidragsbeslutet 

Vad händer nu?

Under december och januari skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande någon vecka innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats ska du och prefekten signera beslutet och skicka det till Vetenskapsrådet så snart som möjligt. Då medel kommer att betalas ut redan 2014 behöver vi det signerade beslutet senast den 15 december.

När börjar bidraget betalas ut?
Första utbetalningen sker i december 2014, under förutsättning att undertecknat beslut har inkommit till Vetenskapsrådet. Därefter betalas bidraget ut månadsvis.Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna beslutet.

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

83 kvinnor och 144 män sökte. Av dessa beviljades 8 kvonnor och 15 män bidraget.

Beviljade ansökningar uppdelat på kvinnor och män.