Bidragsbeslut Marie Skłodowska Curie International Career Grant 2014

Beslut om bidrag för ansökningar om International Career Grant (Marie Skłodowska Curie) har fattats av Vetenskapsrådet.

Utlysningen vände sig till forskare inom alla ämnesområden.

Beviljade bidrag

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag International Career Grant (Marie Skłodowska Curie) 2014 (i Excel-format 2010)Excel
Beviljade bidrag International Career Grant (Marie Skłodowska Curie) 2014 (i Excel-format 97-2003)Excel

Obs! Ett villkor för finansiering av bidragen är en godkänd etikbedömning enligt EU-krav. Den etikbedömningen är inte helt genomförd.

Statistik

Av totalt 95 inkomna utlysningar till International Career Grant (Marie Skłodowska Curie) har 24 beviljats. Detta ger en beviljandegrad på 25,3 procent.

27 av ansökningarna kom från kvinnor varav 9 beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 33,3 procent. Motsvarande siffror för män var 68 inkomna ansökningar varav 15 beviljades. Detta ger en beviljandegrad på 22,1 procent för män.

Totalt beviljat belopp till bidrag inom International Career Grant (Marie Skłodowska Curie) är 168 976 000 kronor för hela perioden 2015-2018

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats medel.

LärosäteTotalt beviljat belopp (kr) för hela perioden 2015-2018
Lunds universitet43 728 000
Uppsala universitet27 238 000
Kungl Tekniska högskolan23 196 000
Göteborgs universitet22 984 000
Linköpings universitet14 548 000
Chalmers tekniska högskola7 732 000
Sveriges Lantbruksuniversitet7 460 000
Umeå universitet6 896 000
Stockholms universitet6 056 000
Södertörns universitet5 766 000
Karolinska Institutet3 372 000

Kontaktpersoner vid frågor

Johan Dixelius, telefon: 08-546 44 327 e-post: Johan.Dixelius@vr.se
Sung-Za Ödelycke, telefon: 08-546 44 172 e-post: sung-za.odelycke@vr.se


Dela |

Senast uppdaterad: 2015-09-07