Bidragsbeslut stora utlysningen 2014, Projektbidrag – Neutronspridning

Beslut om bidrag för ansökningar om Projektbidrag – Neutronspridning fattades av Vetenskapsrådet i början av oktober.

Utlysningen vände sig till forskare inom alla ämnesområden.

Beviljade bidrag

Beviljade Projektbidrag – Neutronspridning 2014 (i Excel-format 2010)Excel

Beviljade Projektbidrag – Neutronspridning 2014 (i Excel-format 97-2003)Excel

Obs! Endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Av totalt 36 inkomna utlysningar till "Projektbidrag – Neutronspridning" har 6 beviljats. Detta ger en beviljandegrad på knappt 16,7 procent.

7 av ansökningarna kom från kvinnor varav 2 beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 28,6 procent. Motsvarande siffror för män var 29 inkomna ansökningar varav 4 beviljades. Detta ger en beviljandegrad på 13,8 procent för män.

Totalt beviljat belopp till projektbidrag inom neutronspridning är 38 452 000 kronor för hela perioden 2015-2018.

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats medel.

LärosäteTotalt beviljat belopp (kr) för hela perioden 2015-2018
Lunds universitet11 720 000
Malmö högskola7 957 000
Stockholms universitet7 480 000
Linköpings universitet6 402 000
Uppsala universitet4 893 000

Kontaktpersoner vid frågor

Anneli Fröjd, e-post: anneli.frojd@vr.se, telefon: 08-546 44 333 

Johan Holmberg, e-post: johan.holmberg@vr.se, telefon: 08-546 44 214 

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-11-03

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

Beviljade ansökningar inom Projektbidrag Neutronspridning 2014 uppdelat på kvinnor och män.

För att se större bild, klicka på diagrammet