Bidragsbeslut Rambidrag Röntgen-Ångström Cluster 2015

Vetenskapsrådet har fattat beslut om ansökningar inom Rambidrag Röntgen-Ångström Cluster.

Nedan redovisas i en lista vilka som har beviljats medel för Rambidrag Röntgen-Ångström Cluster.

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag Rambidrag Röntgen-Ångström Cluster 2015Excel

Statistik

Totalt beviljat belopp inom Rambidrag Röntgen-Ångström Cluster är 62 miljoner kronor för hela bidragsperioden 2016-2019.

Beviljandegrad

Av totalt 50 inkomna ansökningar har 8 beviljats medel, vilket ger en beviljandegrad på 16 procent.

Kvinnor och män

7 av de huvudsökande var kvinnor, varav 1 beviljats. Motsvarande siffra för män är 43 huvudsökande, varav 7 har beviljats. Detta ger kvinnor en beviljandegrad på 14,3 procent och män en beviljandegrad på 16,3 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 2 175 000 kronor, kvinnor och män sammanräknade.

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats medel. 

Lärosäte

Totalt beviljat belopp (kr) för perioden 2016-2019

Lunds universitet

21 400 000

Uppsala universitet

10 000 000

Göteborgs universitet

9 600 000

Malmö högskola

9 300 000

Kungliga tekniska högskolan

6 700 000

Chalmers tekniska högskola

5 000 000

Kontaktperson

Johan Holmberg, telefon 08-546 44 214, e-post: Johan.holmberg@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-09-07

Vad händer nu?

I oktober kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Beviljade ansökningar inom Röntgen-Ångström Cluster rambidrag 2015 uppdelat på kvinnor och män.

Om Röntgen-Ångström Cluster

Det tysk-svenska forskningssamarbetet inom strukturbiologi och materialvetenskap, the Röntgen-Ångström Cluster (RÅC), grundas på en överenskommelse mellan de svenska och tyska regeringarna. Bidrag inom samarbetet utlyses regelbundet för gemensamma svensk-tyska bidragsansökningar.

Läs mer om forskningssamarbetet med Tyskland