Beslut stora utlysningen 2014

Totalt går 3,4 miljarder kronor till grundläggande forskning inom alla ämnesområden de kommande fem åren. Dessutom går cirka 186 miljoner till infrastrukturer under samma period.

I våras sökte ett stort antal forskare projektbidrag eller någon av de andra bidragsformer som ingick i årets stora utlysning.

15 procent av alla ansökningar beviljades

Totalt inkom 5 621 ansökningar, varav 824 beviljades. Detta innebär en beviljandegrad på 15 procent. Majoriteten av ansökningarna inom stora utlysningen är projektbidragsansökningar.

Beviljandegrad per ämnesområde

Diagrammet visar beviljandegraden för alla bidrag som utlystes inom respektive ämnesområde. Klicka på diagrammet för att se större bild.

Kvinnor och män

Av samtliga ansökningar (exklusive infrastrukturansökningar) kom 1 973 från kvinnor, varav 292 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 3 648 ansökningar och 532 beviljade. Beviljandegraden för kvinnor är således 15 procent och för män 15 procent.

Anledningen till att könsfördelningen för ansökningar till infrastruktur inte är inräknad i ovanstående siffror är att bidragen inte går till enskilda forskare utan till verktyg som ska vara en resurs för forskare från universitet och höskolor i hela landet.

3,6 miljarder till forskning och forskningsinfrastrukturer

Totalt fördelas 3,6 miljarder för den kommande femårsperioden. Drygt 3,4 miljarder kronor till grundläggande forskning inom alla ämnesområden och knappt 186 miljoner till infrastrukturer under samma period.

 • 186 miljoner till forskningsinfrastruktur
 • 433 miljoner inom humaniora och samhällsvetenskap
 • 28 miljoner till konstnärlig forskning och utveckling
 • 829 miljoner inom medicin och hälsa
 • 1,2 miljarder inom naturvetenskap och teknikvetenskap
 • 198 miljoner inom utbildningsvetenskap
 • 90 miljoner till utvecklingsforskning
 • 549 miljoner till ämnesövergripande forskning (Framstående yngre forskare, International Career Grant, Neutronspridning)

  Vetenskapsrådet fördelar ytterligare medel under året utöver det som utlyses inom stora utlysningen, till exempel genom andra utlysningar samt medlemskap i olika internationella infrastrukturer.
  Diagrammet nedan visar hur mycket som beviljats inom respektive område under hela bidragsperioden. Bidragen är som längst femåriga. Klicka på diagrammet för att se större bild.

2,5 miljarder till fria projektbidrag

Den absolut största delen av medlen (exklusive infrastrukturstöd) går liksom tidigare till fria projektbidrag, totalt 2,5 miljarder kronor. Utöver detta går 900 miljoner kronor till de andra bidrag som ingick i vår stora utlysning, till exempel projektbidrag med inriktning och bidrag till framstående yngre forskare.

Den totala beviljandegraden för fria projektbidrag, samtliga ämnesområden inräknade, ligger på 14,4 procent.

Lärosäten

Tabellen nedan visar beviljat belopp per lärosäte för de tio lärosäten som beviljats mest medel (medel till infrastruktur exkluderat) under den kommande 5-årsperioden.

LärosäteTotalt beviljat belopp
Uppsala universitet595 247 000
Lunds universitet594 715 000
Karolinska Institutet427 312 000
Göteborgs universitet397 583 400
Stockholms universitet263 911 000
Kungl Tekniska Högskolan252 173 000
Chalmers tekniska högskola233 351 000
Linköpings universitet222 431 000
Umeå universitet170 705 000
Sveriges Lantbruksuniversitet56 015 000

Frågor?

Om du har frågor om statistiken ovan, vänd dig till Anna Herou, e-post: Anna.Herou@vr.se

Områdesspecifik statistik

För att ta del av beslutslistor och ytterligare statistik, se nedan. Här hittar du även kontaktuppgifter för respektive område.

Forskningsinfrastruktur

Humaniora och samhällsvetenskap

Konstnärlig forskning

Medicin och hälsa

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Utbildningsvetenskap

Utvecklingsforskning

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-09-07

Detta ingick i stora utlysningen

I 2014 års stora utlysning ingick ett antal olika bidrag, bland annat projektbidrag, inom alla ämnesområden. Du hittar utlysningstexterna i arkivet med stängda utlysningarlänk till annan webbplats

Projektbidrag

 • Projektbidrag (HS)
 • Projektbidrag (KF)
 • Projektbidrag (MH)
 • Projektbidrag (NT)
 • Projektbidrag (U)
 • Projektbidrag (UF)

Projektbidrag för unga forskare

 • Projektbidrag för unga forskare (MH)
 • Projektbidrag för unga forskare (NT)

Projektbidrag med inriktning

 • Projektbidrag – alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen (MH)
 • Projektbidrag – Forskning om det civila samhället (HS)
 • Projektbidrag – Demokrati och offentlig förvaltning (HS)
 • Projektbidrag – Lärande-hjärna-praktik (U)
 • Projektbidrag – Neutronspridning (alla)

Andra bidrag

 • Rambidrag för strategisk energiforskning (NT)
 • Rambidrag för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik (NT)
 • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (MH)
 • Bidrag till framstående yngre forskare (HS), (U), (KFoU)
 • Bidrag till framstående yngre forskare (MH)
 • Bidrag till framstående yngre forskare (NT)
 • International Career Grant (alla)
 • Swedish Research Links (UF)

Stöd till forskningsinfrastruktur

 • Infrastruktur – planeringsbidrag
 • Infrastruktur – driftsbidrag (förlängt bidrag för nationell infrastruktur)
 • Infrastruktur - driftsbidrag (deltagande i internationell infrastruktur)
 • Infrastruktur – bidrag till dyrbar vetenskaplig utrustning

Förkortningar av områden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap
Infra = Forskningsinfrastruktur
KF = Konstnärlig forskning
MH = Medicin och hälsa
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap
U = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning