Bidragsbeslut forskningsinfrastruktur 2015

Beslut om ansökningar inom forskningsinfrastruktur har fattats av rådet för forskningens infrastrukturer.

I årets utlysning ingick

  • Nationell infrastruktur
  • Internationell infrastruktur
  • Databaser inom samhällsvetenskap och medicin med fokus på individdata (drift)
  • Databaser inom samhällsvetenskap och medicin med fokus på individdata (samordning)

Beviljade ansökningar

Totalt fördelas nästan 337 miljoner kronor till infrastrukturer för perioden 2016-2020.

Nedan redovisas vilka som har beviljats medel:

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag, infrastruktur 2015 (i Excel-format 2010)Excel

Bordlagda ansökningar

Det finns ett antal ansökningar som vi ännu inte fattat beslut om. Alla berörda huvudsökande har fått e-post om detta.

Ansökningar som överförs till behovsinventeringen

Av de ansökningar som inte beviljats bidrag i utlysningen 2015 kommer ett antal att överföras till behovsinventeringen 2015

Lista över ansökningar som överförs till behovsinventeringenExcel

Infrastrukturer som får nedtrappat bidrag under 2016 och 2017

Ansökningar från nationella infrastrukturer vars bidrag löper ut 2015 och som inte beviljats bidrag i utlysningen 2015 kommer i några fall att få ett nedtrappat stöd under 2016 och 2017 baserat på sitt tidigare bidrag. Alla berörda huvudsökande, har fått e-post om detta.

Kontaktpersoner vid frågor om bidragsbesluten

Björn Halleröd, telefon: + 08-546 44 016, e-post: Bjorn.Hallerod@vr.se

Tove Andersson, telefon: 08-546 44 262, e-post: tove.andersson@vr.se

Anna Wetterbom, telefon: 08- 546 44 153, e-post: Anna.Wetterbom@vr.se 

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

I december eller januari blir beslut och yttrande tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

För sökande om bidrag till nationell infrastruktur som beviljats kommer information och en inbjudan till dialog om de nya bidragsvillkoren att skickas ut via e-post.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, så kallat Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?

Utbetalning sker som tidigast i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig. För nationella infrastrukturer som beviljats bidrag kommer den tidigare bidragsnivån att betalas ut under januari-mars 2016 (dialogfasen) varpå den nya bidragsnivån börjar gälla från april 2016, under förutsättning att bidragsvillkoren undertecknats.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är