Forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om finansiering av ett antal forskningsinfrastrukturer. Den 20 september publicerades besluten.

Totalt fördelas cirka 4 miljarder kronor till infrastrukturer i uppemot åtta år framåt.   

  • Cirka 1,2 miljarder fördelas till forskningsinfrastrukturer som sökte Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse, våren 2017. Finansieringstiden varierar mellan två till sju år.
  • Max IV finansieras med drygt 1,1 miljarder under åren 2019–2022. Vetenskapsrådet har även fattat ett inriktningsbeslut om att stödja anläggningen med motsvarande belopp i ytterligare minst 4 år, dvs fram till år 2027.
  • En halv miljard kronor kommer fördelas till Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) under åren 2018-2022.

Nedan redovisas vilka som har beviljats medel:

Beslut om finansiering till infrastruktur 2017PDF

(Observera att eftersom inga exakta belopp är beslutade än innehåller förteckningen ovan inga belopp.)

Utlysningen byggde på resultat från behovsinventeringen

Bara de forskningsinfrastrukturer/områden som var listade i utlysningstexten Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse hade möjlighet att söka finansiering. De listade forskningsinfrastrukturerna/områdena hade antingen valts ut baserat på en behovsinventering som genomfördes föregående år, eller så hade de ett pågående bidrag som skulle ta slut 2017 eller 2018.

Läs om den behovsinventering som genomförs i september-oktober 2017.

Kontaktpersoner vid frågor om bidragsbesluten

Björn Halleröd, telefon: + 08-546 44 016, e-post: Bjorn.Hallerod@vr.se
Tove Andersson, telefon: 08-546 44 262, e-post: Tove.Andersson@vr.se
Mårten Jansson, telefon: 08- 546 44 020, e-post: Marten.Jansson@vr.se

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Vad händer nu?

I slutet av september kommer representanter för de värduniversitet vars infrastrukturer beviljats bidrag t via e-post bjudas in till en dialog om de villkor som följer med bidragen. Dialogerna kommer att genomföras under hösten 2017. Senast i december 2017, efter avslutad dialog, ska de särskilda villkoren för bidragen vara undertecknade.

Yttrande och beslut i Prisma
Efter avslutad dialog blir också beslut och yttrande tillgängliga på organisationskontot i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att de särskilda villkoren har signerats. Det är infrastrukturens värduniversitet som tar emot bidraget och som sedan administrerar utbetalningarna till övriga medverkande lärosäten.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till.