Bidragsbelut – bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning. Den 5 december publicerades vilka bidrag som har beviljats.

Här är listan över beviljade bidragExcel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Totalt inkom 95 ansökningar. Av dem beviljades 18, vilket ger en beviljandegrad på 19 procent.


Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Kvinnor

30

4

13 %

Män

65

14

22 %

Totalt

95

18

19 %

 

Bidragsstorlek

Totalt beviljades över 200 miljoner kronor, för perioden 2017-2020.


Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

Kvinnor

48 680 801

 4 056 733 

Män

179 498 199

4 487 455

Totalt

228 179 000

4 388 058

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvare som kommer att förvalta bidragen.

 

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

12

149 730 873

Uppsala universitet

3

49 444 588

Göteborgs universitet

2

24 623 900

Umeå universitet

1

4 379 640

Totalsumma

18

228 179 000

 

Landsting och regioner

Följande landsting/regioner är involverade i de projekt som beviljats, siffran anger hur många projekt de är involverade i. Ett projekt kan ha deltagare från flera landsting/regioner.

Landsting/regioner

Antal projekt

Stockholms läns landsting

18

Västra götalandsregionen

17

Västerbottens län landsting

15

Region Skåne

14

Region Östergötland

13

Region Uppsala

12

Region Jönköpings län

10

Region Örebro län

10

Landstinget Västernorrland

10

Region Gävleborg

9

Landstinget Dalarna

8

Region Jämtland Härjedalen

8

Norrbottens län landsting

8

Region Kronoberg

7

Landstinget i Värmland

7

Landstinget i Kalmar län

7

Region Gotland

7

Landstinget Sörmland

6

Landstinget Blekinge

6

Landstinget Västmanland

6

Kontakt

Elisabeth Tehler, +46 8 546 44 229

Anne-Sophie Fröjmark, +46 8 546 44 275

Senast uppdaterad: 2018-04-17

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma

Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.