Beslut Forskningssamarbete Indien-Sverige 2015

Beslut om bidrag för forskningssamarbete Indien-Sverige 2015 kommer att publiceras under hösten 2016. Exakt datum är inte fastställt.

Kontakt

Marie Hillerby, e-post: Marie.Hillerby@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-06-29