Bidragsbeslut inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Den 2 november publicerades vilka bidrag som har beviljats.

Följande bidrag har beslutats om:

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag för forskning om det civila samhället
  • Projektbidrag för forskning om demokrati

Här är listan över beviljade bidragExcel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Totalt inkom 1065 ansökningar. Av dem beviljades 128, vilket ger en beviljandegrad på tolv procent.

Kön

Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Kvinnor

472

60 

13 %

Män

593

68

11 %

Totalt

1065

128

12 %

 

Beviljandegrad per utlysning

Utlysning

Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Andel beviljade ansökningar

Projektbidrag

904

114

13 %

Kvinnor

399

54

14 %

Män

505

60

12 %

Forskning civila samhället 

74

7

9 %

Kvinnor

40

3

8 %

Män

34

4

12 %

Forskning demokrati

87

7

8 %

Kvinnor

33

3

9 %

Män

54

4

7 %

  

Bidragsstorlek

Totalt bevlljades närmare 520 miljoner kronor under hela bidragsperioden
2017-2021.

Kön

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

249 611 300

1 293 323

Män

270 254 500

1 175 020

Totalt

519 865 800

1 228 997

 

Bidragsstorlek per utlysning

Utlysning

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Projektbidrag

456 386 800

1 207 372

Kvinnor

219 112 800

1 266 548

Män

237 274 000

1 157 434
Forskning civila samhället

27 138 000

1 292 286

Kvinnor

10 382 500

1 153 611

Män

16 755 500

1 396 292
Forskning demokrati

36 341 000

1 514 208

Kvinnor

20 116 000

1 828 727

Män

16 225 000

1 248 077

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvare som kommer att förvalta mest bidrag.

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Uppsala universitet

26

113 414 000

Stockholms universitet

29

108 561 800

Göteborgs universitet

23

103 454 900

Lunds universitet

19

78 645 100

Linköpings universitet

7

26 550 000

Karolinska institutet

6

16 301 000

Södertörns Högskola

2

15 284 000

Kungliga Tekniska högskolan

2

11 600 000

Institutet för framtidsstudier

2

8 360 000

Linnéuniversitetet

2

5 625 000

Karlstad Universitet

2

5 550 000

Kontaktpersoner vid frågor

Anni Järvelin, 08-546 44 013

Anneli Fröjd, 08-546 44 333

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma

Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningarna granskas av ett antal forskare i beredningsgruppen inför det möte där ledamöterna kommer fram till en gemensam bedömning av ansökningarna. De ansökningar som fått lägst betyg sållas och diskuteras inte utförligt av gruppen. Dessa yttranden innehåller därför endast ett sammanfattande betyg.

Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godkännande av villkor – ska signeras

Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.