Bidragsbeslut Internationell postdok

 

Beslut hösten 2017

Bidraget är en schablon om 1 050 000 kronor per år. Bidragsperioden sträcker sig från 1,5 år till högst 3 år, där majoriteten av de beviljade ansökningarna är på 3 år.

Från våren 2018 till och med hösten 2020 kommer nästintill 122 miljoner kronor att fördelas.

Klicka här för listan över beviljade bidrag.Excel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.


Beviljandegrad

Totalt inkom 230 ansökningar och av dem beviljades 41, vilket ger en beviljandegrad på 18 procent.


Antal
ansökningar

Antal beviljade
ansökningar

Beviljandegrad

Kvinnor

94

19

20 %

Män

136

22

16 %

Totalt

230

41

18 %

Beviljandegrad per ämnesområde


Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Humaniora och samhällsvetenskap

91

17

19 %

Naturvetenskap och teknikvetenskap

91

16

18 %

Medicin och hälsa

41

7

17 %

Konstnärlig forskning

2

1

50 %

Utbildningsvetenskap

5

0

0 %

Totalsumma

230

41

18 %

 

Medelsförvaltare

Nedan är de medelsförvaltare som beviljats bidrag.

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansöknignar

Totalt beviljat belopp

Lunds universitet

11

32 025 000

Uppsala universitet

9

26 775 000

Stockholms universitet

7

21 525 000

Karolinska institutet

5

14 700 000

Göteborgs universitet

4

12 600 000

Kungliga Tekniska högskolan

3

9 450 000

Chalmers tekniska högskola

2

4 725 000

Totalt

41

121 800 000

Värdländer

USA är populärast för att förlägga sin utlandsvistelse. 11 av de beviljade forskarna har valt USA som sitt värdland. Totalt söktes 32 olika värdländer.

Karta: Sökta värdländerAntal

ansökningar

Antal beviljade

ansökningar

Beviljandegrad

USA

67

10

15 %

Storbritannien

32

6

19 %

Tyskland

18

4

22 %

Spanien

5

3

60 %

Danmark

17

2

12 %

Australien

8

2

25 %

Nederländerna

6

2

33 %

Kina

4

2

50 %

Kanada

12

1

8 %

Island

4

1

25 %

Frankrike

3

1

33 %

Österrike

2

1

50 %

Övriga*

52

6

12 %


*Sökande kan välja fler än ett värdland, övriga kan därför innehålla en kombination av flera länder, exempelvis USA och Storbritannien.


Kontaktuppgifter

vrpostdok@vr.se, 08-546 440 54


Beslut våren 2017

Klicka här för listan över beviljade bidrag.Excel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag. Underrättelse om beslut samt yttrande skickas till samtliga sökande under juni.

Totalt beviljades 41 av 248 ansökningar

Bidraget är en schablon om 1 050 000 kronor per år. Bidragsperioden sträcker sig från 1,5 år till högst 3 år. Majoriteten av de beviljade sökte för 3 år. Från hösten 2017 till och med våren 2020 kommer nästan 127 miljoner kronor att fördelas.


Antal
ansökningar

Antal beviljade
ansökningar

Beviljandegrad

Kvinna

98

19

19%

Man

150

22

15%

Totalt

248

41

17%

Flest ansökningar inom Naturvetenskap och teknikvetenskap

Liksom tidigare år inkom flest ansökningar inom Naturvetenskap och teknikvetenskap, totalt 108 varav 18 beviljades. Inom Humaniora och samhällsvetenskap och Medicin och hälsa inkom 73 respektive 61 ansökningar, varav 12 respektive 10 beviljades. Inom Utbildningsvetenskap beviljades en av fyra sökande.


Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Naturvetenskap och teknikvetenskap

108

18

17%

Humaniora och samhällsvetenskap

73

12

16%

Medicin och hälsa

61

10

16%

Utbildningsvetenskap

4

1

25%

Konstnärlig forskning

2

0

0%

Totalsumma

248

41

17%

 

Karolinska institutet vanligaste medelsförvaltaren

Karolinska institutet är den vanligaste medelsförvaltaren bland de som beviljats bidrag. Där kommer drygt 25 miljoner kronor att förvaltas under bidragsperioden. Andra stora medelsförvaltare är Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet, där nästan 19 miljoner kronor vardera kommer att förvaltas. Se mer i listan över medelsförvaltare längst ner på sidan.

USA populäraste landet att åka till

USA är som tidigare det land som är populärast att förlägga sin utlandsvistelse till och 24 av de beviljade forskarna har valt det som sitt värdland. Totalt sökte forskarna 31 olika värdländer, spridningen presenteras i kartan nedan. Se mer i listan över de mest sökta värdländerna nedan.

Karta över sökta värdländer.

Karta över sökta värdländer.


VärdländerAntal

ansökningar

Antal beviljade

ansökningar

Beviljandegrad

USA

101

24

24%

Storbritannien

29

5

17%

Danmark

18

1

6%

Tyskland

13

3

23%

Australien

12

2

17%

Schweiz

8

0

0%

Norge

7

0

0%

Nederländerna

6

1

17%

Kanada

4

0

0%

Island

3

0

0%

Italien

3

1

33%

Övriga*

44

4

9%

Totalsumma

248

41

17%


*Sökande kan välja fler än ett värdland, övriga kan därför innehålla en kombination av flera länder, exempelvis USA och Norge.

 

MedelsförvaltareAntal

ansökningar

Antal beviljade

ansökningar

Beviljandegrad

Totalt beviljat

belopp

Karolinska Institutet

33

8

24%

25 200 000

Lunds universitet

39

6

15%

18 900 000

Uppsala universitet

37

6

16%

18 900 000

Stockholms universitet

36

6

17%

18 900 000

Göteborgs universitet

32

5

16%

14 175 000

Chalmers tekniska högskola

6

3

50%

9 450 000

Umeå universitet

12

3

25%

8 662 500

Kungliga Tekniska högskolan

19

2

11%

6 300 000

Linköpings universitet

6

2

33%

6 300 000

Sveriges lantbruksuniversitet

10

0

0%

0

Övriga

18

0

0%

0

Totalsumma

248

41

17%

126 787 500

 

Kontaktuppgifter

För frågor angående besluten, maila vrpostdok@vr.se eller ring 08-546 440 54.

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängligt på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten, eller motsvarande, signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har ansökningarna bedömts?

Här hittar du information om bedömning inom Internationell postdok

Om Internationell postdok

Syftet med bidraget är att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen. Bidragstiden är 18-36 månader och minst 2/3 av tiden ska tillbringas utomlands.

Internationell postdok utlyses två gånger per år.

Läs mer om Internationell postdok

Läs statistik över Internationell postdok sedan bidragsformen infördes 2012