Konstnärlig forskning

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom konstnärlig forskning. Den 28 september publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Här är listan över beviljade bidrag.Excel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Sex beviljade ansökningar

Totalt beviljades sex av 52 ansökningar, varav fem kvinnor och en man. Den totala bidragssumman är drygt 23 miljoner. Samtliga sökande beviljades en projekttid på tre år.


Antal
ansökningar

Antal beviljade
ansökningar

Beviljandegrad

Kvinna

35

5

14 %

Man

17

1

6 %

Totalt

52

6

12 %

 

Bidragsstorlek

Medelbidraget per år och per projekt är 1 295 667 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 1 094 800 kronor
Medelbidrag män: 2 300 000 kronor

Mest medel till Stockholms konstnärliga högskola

Stockholms Konstnärliga Högskola kommer att förvalta den högsta bidragssumman, nära elva miljoner kronor totalt.

 

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp 2018-2020

Stockholms konstnärliga högskola

2

11 073 000

Kungliga konsthögskolan

2

7 101 000

Linnéuniversitetet

1

2 649 000

Göteborgs universitet

1

2 499 000

Totalsumma

6

23 322 000

Kontaktpersoner vid frågor

Marie Hillerby, telefon: 08-546 44 217, e-post: marie.hillerby@vr.se

Monica Svantesson, telefon: 08-546 44 024, e-post: monica.svantesson@vr.se 

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma

Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godkännande av villkor – ska signeras

Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.