NOS-HS

Bidragsbesluten för NOS-HS utlysningar av stöd till workshops och tidsskriftsstöd presenteras på NOS-HS webbsida.

Till bidragsbesluten på NOS-HS webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om NOS-HS

Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, NOS-HS, är ett samarbetsorgan för de nordiska forskningsråd som finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Kontakt

Anni Järvelin, telefon: +46 8 546 44 013, e-post: anni.jarvelin@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-06-29