Bidragsbeslut inom ny kärnteknik

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag, internationell postdok och etableringsbidrag inom ny kärnteknik. Den 5 december publicerades vilka bidrag som har beviljats.

Lista över beviljade bidrag, ny kärnteknik 2017Excel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Totalt inkom 35 ansökningar. Av dem beviljades 9, vilket ger en beviljandegrad på 26 procent.


Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Kvinnor

6

1

17 %

Män

29

8

28 %

Totalt

35

9

26 %

Bidragsstorlek

Totalt bevlljades nästan 45 miljoner kronor under hela bidragsperioden 2017-2019.

Kön

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

4 700 000

1 175 000

Män

39 700 000

1 280 645

Totalt

44 400 000

1 268 571

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvare som kommer att förvalta bidragen.

Medelsförvaltare

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Kungliga Tekniska högskolan

4

20 800 000

Uppsala universitet

3

14 800 000

Chalmers tekniska högskola

2

8 800 000

Totalsumma

9

44 400 000

Kontakt

Camilla Grunditz, +46 8 546 441 55

Tung Le, +46 8 546 12 301 

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma

Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.