Beslut Projektbidrag inom barns och ungdomars psykiska hälsa

Beslut har fattat inom utlysningen Projektbidrag inom barns och ungdomars psykiska hälsa

Av 153 ansökningar har 9 beviljats medel, vilket ger en beviljandegrad på 5,9 procent.

91 av de sökande var kvinnor varav 5 beviljades bidrag (beviljandegrad 5,5 procent). Motsvarande siffra för männen var 62 sökande och 4 beviljade (beviljandegrad 6,4 procent).

Utlysningen gjordes gemensamt av Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova. Totalt fattade finansiärerna beslut om fördelning av 39 miljoner kronor för projektbidrag under åren 2015–2017. 

Beviljade bidrag

Här är listorna med beviljade bidrag:

Projektbidrag inom barns och ungdomars psykiska hälsa 2015 (i Excel-format 2010)Excel

Projektbidrag inom barns och ungdomars psykiska hälsa 2015 (i Excel-format 97-2003)Excel

Obs! Endast skriftligt besked är garanti för beviljade bidrag.

Underrättelse om beslut och yttranden skickas till samtliga sökande under mars.

Kontakt

Winnie Birberg, Vetenskapsrådet (winnie.birberg@vr.se)

Peter Allebeck, Forte (Peter.Allebeck@forte.se)

Lisa Almesjö, Formas (Lisa.Almesjo@formas.se)

Gunnar Sandberg, VINNOVA (Gunnar.Sandberg@VINNOVA.se)

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-06-09

Forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

En tidigare utlysning om forskning om barns och ungdomats psykiska hälsa gjordes år 2011. Forskningen som beviljades bidrag i den presenteras i en skrift.

På Fortes webbplats kan du ladda ned skriften om forskning om barns och ungdomats psykiska hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En kunskapsöversikt om barns och ungdomars psykiska hälsa har också tagits fram:

På Fortes webbplats kan du ladda ned kunskapsöversikten om barns och ungdomars psykiska hälsalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster