Bidragsbeslut Proof of concept

Vetenskapsrådet har fattat beslut om 2016 års utlysning av Proof of concept. Den 7 november publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper.

Lista över beviljade bidrag:

Beviljade bidrag Proof of concept 2016Excel

Obs! Endast beslut via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Totalt beviljat belopp är 18 miljoner kronor.

Beviljandegrad

Totalt inkom 64 ansökningar. 13 av dessa beviljades, vilket ger en beviljandegrad på 20,3 procent.

Kvinnor och män

Av de sökande var 14 kvinnor, varav 2 beviljades. 50 män sökte och 11 beviljades. Beviljandegraden är därmed 14,3 procent för kvinnor och 22 procent för män.

Kontaktperson vid frågor

Gergana Angelova Hamberg, telefon: +46 (8) 546 44 146, e-post: Gergana.AngelovaHamberg@vr.se 

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.