Bidragsbelut inom rådsprofessorprogrammet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom rådsprofessorprogrammet. Den 5 december publicerades vilka bidrag som har beviljats.

Lista över beviljade bidragExcel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Totalt inkom 112 ansökningar. Av dem beviljades 10, vilket ger en beviljandegrad på 9 procent.


Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Kvinnor

28

2

7 %

Män

84

8

10 %

Totalt

112

10

9 %

 

Beviljandegrad per ämnesområde

Drygt 50 procent av alla ansökningar inkom till Naturvetenskap och teknikvetenskap. Högst beviljandegrad hade Humaniora och samhällsvetenskap med 13 procent.


Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Beviljandegrad

Naturvetenskap och teknikvetenskap

57

4

7 %

Medicin och hälsa

39

4

10 %

Humaniora och samhällsvetenskap

16

2

13 %

Utbildningsvetenskap

0

0

0 %

Totalt

112

10

9 %

Bidragsstorlek

Under 2018 – 2027 kommer nära en halv miljard kronor att fördelas mellan bidragen.


Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

Kvinnor

100 000 000

5 000 000

Män

388 840 000

4 860 500

Totalt

488 840 000

4 888 400

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som kommer att förvalta bidragen.

 

Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Karolinska institutet

5

244 000 000

Kungliga Tekniska högskolan

2

97 240 000

Göteborgs universitet

1

50 000 000

Stockholms universitet

1

50 000 000

Uppsala universitet

1

47 600 000

Totalsumma

10

488 840 000

 

Kontakt

Erika Godoy, +46 8 546 44 029 

Gergana Angelova Hamberg, +46 8 546 44 146

Lucas Pettersson, +46 8 546 44 277

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma

Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.