Rambidrag forskningssamarbete Kina samt Rambidrag inom antibiotikaresistens, gemensam utlysning Sverige – NSFC (Kina) 

Vetenskapsrådet, Forte och Formas har fattat beslut om ansökningar till Rambidrag forskningssamarbete Kina samt Rambidrag inom antibiotikaresistens, gemensam utlysning Sverige – NSFC (Kina) 

Sammantaget fördelas 174 miljoner kronor över en femårsperiod till de åtta forskargrupper som beviljas stöd inom de två utlysningarna.

Rambidrag forskningssamarbete Kina

Av totalt 146 ansökningar har 4 beviljats medel. Det ger en beviljandegrad på 2,7 procent. 26 av de huvudsökande var kvinnor, 1120 var män. Fyra män men ingen kvinna beviljades bidrag.

Totalt fördelas drygt 97 miljoner kronor.

Medelbidrag år 2014 är 4 887 000 kronor.

Beviljade bidrag 2013 - Rambidrag forskningssamarbete Kina  (i Excel 2010)Excel

Beviljade bidrag 2013 - Rambidrag forskningssamarbete Kina (i Excel 97-2003)Excel

Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Rambidrag inom antibiotikaresistens, gemensam utlysning Sverige – NSFC (Kina) 

Av totalt nio ansökningar har fyra beviljats medel. Det ger en beviljandegrad på 44,4 procent. Tre av de huvudsökande var kvinnor, sex var män. Tre män och en kvinna beviljades bidrag.

Totalt fördelas nära 77 miljoner kronor.

Medelbidrag år 2014 är 3 864 000 kronor.

Beviljade bidrag 2013 - Rambidrag inom antibiotikaresistens, gemensam utlysning Sverige – NSFC (Kina) (i Excel 2010)Excel

Beviljade bidrag 2013 - Rambidrag inom antibiotikaresistens, gemensam utlysning Sverige – NSFC (Kina) (i Excel 97-2003)Excel

Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Vad händer nu?

Under november-december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats får du även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget. Detta ska du och prefekten signera och skicka till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2014. .

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2014 och betalas ut månadsvis under förutsättning att undertecknat godkännande av bidragsvillkoren har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna godkännandet av bidragsvillkoren.

Kontaktperson

Johan Dixelius, forskningssekreterare
08-546 44 327
Johan.Dixelius@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-10-29

Följande forskare har fått stöd: 

Professor Birgitta Henriques Normark, Institutionen för Mikrobiologi, Tumör- och cellbiologi (MTC), Karolinska Institutet: Nya naturliga substanser som verkar på cellväggen (eller andra komponenter) hos bakterier: generering av basal kunskap, nya verktyg och potentiella läkemedelskandidater
birgitta.henriques@ki.se, 070-6780317, 08-457 24 13 

Docent Sven Hoffner, avdelningen för bakteriologi, Smittskyddsinstitutet: Epidemiology, risk factors and transmission mechanisms of the emergence of multidrug and extensively drug resistant tubercul
sven.hoffner@smi.se, 08-457 2431 

Professor Otto Cars, Avdelningen för Analys och Prevention, Smittskyddsinstitutet: Sino-Swedish Integrated Multisectorial Partnership for Containment of Antibiotic resistance
otto.cars@smi.se, 0708-92 02 03 

Docent Mate Erdelyi , institutionen för material- och miljökemi, Göteborgs universitet: Inhibition studies of metallo-beta-lactamases as target proteins of antibiotic resistance
mate@chem.gu.se, 031-7869033

Professor Kenneth Chien, Department of Medicine Huddinge, Karolinska Institutet: The Karolinska-China-Hong Kong Regenerative Medicine Initiative
kenneth.chien@ki.se, 08-524 86385, 08-524 86365 

Professor Kevin Bishop, institutionen för vatten och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet: Sino-Swedish Mercury Management Research Framework
kevin.bishop@slu.se, 018-673131 

Professor Åke Bergman, institutionen för material- och miljökemi , Stockholms universitet: Swedish-Chinese chemical pollution stress and risks research program in the Yangtze river delta region
ake.bergman@mmk.su.se, 08-163997 

Professor Mattias Hallquist, institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet: Photochemical Smog in China: Formation, transformation, impact and abatement strategies 
hallq@chem.gu.se, 031-7869019