Samlad statistik – bidragsbesluten 2017

I år har Vetenskapsrådet berett totalt 5 805 ansökningar. Av dem har 1 049 beviljats till en summa av drygt 4,7 miljarder kronor över de kommande åren. Dessutom har myndigheten beviljat cirka 4 miljarder kronor till forskningsinfrastrukturer.

Ämnesområden

 

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Totalt beviljat belopp

Naturvetenskap och teknikvetenskap*

2 235

19 %

1 861 683 388

Medicin och hälsa

1 415

20 %

1 406 632 355

Humaniora och samhällsvetenskap

1 344

15 %

723 630 583

Utbildningsvetenskap

296

17 %

343 191 490

Klinisk behandlingsforskning

95

19 %

228 179 000

Utvecklingsforskning

307

16 %

154 402 500

Konstnärlig forskning

57

14 %

26 584 800

Proof of Concept (MH och NT)

56

21 %

14 000 000

Totalt

5 805

18 %

4 758 304 116

* Inklusive bidrag till forskningsmiljö NT. Utlysningen var 2016, besluten togs 2017 och bidragsbeloppet var totalt 426 miljoner.

Kvinnor och män


Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinnor

2 034

17 %

1 247 234

Män

3 575

17 %

1 379 399

Totalt

5 609

17 %

 1 334 079

Konferensbidrag, forskarskolor samt gästprofessurerna är inte inräknade.

Unga forskare

1 885 ansökningar kom in från unga forskare, det vill säga forskare som doktorerade för mindre än åtta år sedan.


Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinnor

780

14 %

1 089 969

Män

1 105

13 %

1 033 927

Totalt

1 885

13 %

 1 058 368

Konferensbidrag, projektbidrag inom konstnärlig forskning, forskarskolor samt gästprofessurerna är inte inräknade.

Stödformer


Antal ansökningar

Beviljandegrad

Totalt beviljat belopp

Projektstöd

3 785

18 %

2 542 845 497

Karriärstöd

1 287

15 %

731 630 500

Miljö- och samverkansstöd

691

23 %

 1 473 328 119

Verksamhetsstöd

42

40 %

10 500 000

Totalt

5 805

18 %

4 758 304 116

 

Projektstöd

Projektstödet är vår största stödform. Totalt kom 3 785 ansökningar in till utlysningar som ingår inom ramen för projektstödet. 680 av dessa ansökningar beviljades vilket ger en beviljandegrad på 18 procent.

Fri forskning

Den största delen av finansieringen går till bidrag som inte är avgränsade till en tematisk inriktning, fri forskning. Av årets utlysta projektbidrag går nära 3,7 miljarder till fria projektbidrag.

Strax över en miljard kronor går till projektbidrag med en tematisk inriktning, till exempel projektbidrag för forskning om det civila samhället.

Medelsförvaltare

Tabellen nedan visar beviljat belopp per lärosäte som beviljats mest medel under 2017.


Antal beviljade ansökningar

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

188

1 102 962 659

Uppsala universitet

165

702 344 738

Lunds universitet

141

553 551 600

Göteborgs universitet

115

504 859 375

Stockholms universitet

116

470 036 208

Kungliga tekniska högskolan

63

388 143 288

Linköpings universitet

61

262 014 256

Chalmers tekniska högskola

49

237 694 000

Umeå universitet

58

216 253 755

Sveriges Lantbruksuniversitet

21

61 618 500

Övriga

72

258 825 737

Totalt

1 049

4 758 304 116

Kontakt

Lucas Pettersson, enhetschef vid avdelningen för forskningsfinansiering
+46 (0)8 546 44 277

Senast uppdaterad: 2018-04-12

Utlysningar som ingår i statistiken

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Bidrag till forskningsmiljö

Bidragsbelut inom rådsprofessorprogrammet

Etableringsbidrag

Internationell postdok

Konferensbidrag

Ny kärnteknik

Proof of concept

Projektbidrag

Tage Erlanders gästprofessur

 

Medicin och hälsa

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Bidrag till forskningsmiljö inom åldrande och hälsa

Bidragsbelut inom rådsprofessorprogrammet

Etableringsbidrag

Internationell postdok

Konferensbidrag

Projektbidrag

Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

Proof of concept

 

Humaniora och samhällsvetenskap

Bidragsbelut inom rådsprofessorprogrammet

Internationell postdok

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

Konferensbidrag

Olof Palmes gästprofessur

Projektbidrag

Projektbidrag för forskning om det civila samhället

Projektbidrag för forskning om demokrati

Tidskriftsbidrag

 

Utbildningsvetenskap

Bidragsbelut inom rådsprofessorprogrammet

Forskarskola för lärare och förskollärare

Forskarskola för lärarutbildare

Forskarskola inom utbildningsvetenskap

Internationell postdok

Konferensbidrag

Projektbidrag

 

Utvecklingsforskning

Nätverksbidrag för internationellt forskningssamarbete – Swedish Research Links

Projektbidrag inom utvecklingsforskning

 

Klinisk behandlingsforskning

Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning

 

Konstnärlig forskning

Internationell postdok

Konferensbidrag

Projektbidrag