Bidragsbeslut utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom utbildningsvetenskap. Den 1 november publicerades vilka bidrag som har beviljats.

Följande bidrag har beslutats om:

  • Projektbidrag
  • Forskarskolor

Här är listan över beviljade projektbidrag Excel

Här är listan över beviljade bidrag inom forskarskolorExcel

Observera att endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljandegrad

Totalt inkom 281 ansökningar inom utbildningsvetenskap. 255 av ansökningarna gällde projektbidrag och 26 gällde ansökningar för forskarskolor.

Beviljandegraden för projektbidrag var 15 procent och forskarskolor var 35 procent.

Beviljandegrad projektbidrag

Kön

Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Andel beviljade ansökningar

Kvinnor 

150

18

12 %

Män

105

19

18 %

Totalt

255

37

15 %

Beviljandegrad forskarskolor


Antal ansökningar

Antal beviljade ansökningar

Andel beviljade ansökningar

Totalt

26

9

35 %

  

Bidragsstorlek

Totalt bevlljades 340 536 990 inom utbildningsvetenskap, för bidragsperioden 2017-2021.

Bidragsstorlek projektbidrag

Kön

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

89 751 058

1 424 620

Män

93 698 284

1 398 482

Totalt

183 449 342

1 411 149

Bidragsstorlek forskarskolor


Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Totalt

157 087 648

4 133 885

 

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvare som kommer att förvalta bidragen.

Medelsförvaltare

Beviljade projektbidrag

Beviljade forskarskolor

Totalt beviljat belopp

Stockholms universitet

6

3

85 128 224

Umeå universitet

6

1

45 375 615

Malmö Högskola

0

1

39 907 875

Linköpings universitet

5

1

36 917 656

Göteborgs universitet

2

2

33 928 075

Linnéuniversitetet

5

0

28 061 379

Uppsala universitet

5

0

26 363 643

Karlstads universitet

4

0

18 811 497

Gymnastik och Idrottshögskolan

0

1

7 620 000

Högskolan i Jönköping

1

0

5 762 948

Lunds universitet

1

0

4 500 000

Örebro universitet

1

0

4 451 277

Högskolan i Kristianstad

1

0

3 708 801

Totalsumma

37

9

340 536 990

 

Kontaktpersoner vid frågor

Kerstin Nordstrand, 08-546 44 326

Dan Porsfeldt, 08-546 12 304

Senast uppdaterad: 2018-01-11

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma

Inom några dagar kommer beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningarna granskas av ett antal forskare i beredningsgruppen inför det möte där ledamöterna kommer fram till en gemensam bedömning av ansökningarna. De ansökningar som fått lägst betyg sållas och diskuteras inte utförligt av gruppen. Dessa yttranden innehåller därför endast ett sammanfattande betyg.

Läs mer om hur du hittar ditt beslut i Prisma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Godkännande av villkor – ska signeras

Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2018 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.