Bidragsbeslut utbildningsvetenskap 2016

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom utbildningsvetenskap. Den 3 november publicerades vilka bidrag som har beviljats, se nedan.

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista vilka som har beviljats medel.
Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag utbildningsvetenskap 2016Excel

Statistik

Totalt beviljat belopp är 146 815 000 kronor för hela bidragsperioden 2017-2020.

Beviljandegrad

Av de 279 ansökningar som kom in har 25 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 9 procent.

Kvinnor och män

158 av de huvudsökande var kvinnor, varav 7 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 121 huvudsökande och 18 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 4 procent och män en beviljandegrad om 15 procent. 

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2017 är 1 746 840 kronor, kvinnor och män sammanräknade. Medelbidrag kvinnor: 1 769 857 kronor
Medelbidrag män: 1 737 889 kronor

Unga forskare

Av de 279 ansökningarna som kom in till utbildningsvetenskap var 107 från unga forskare, varav 8 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad för unga forskare om 7 procent.

Med unga forskare menas att din doktorsexamen ska vara äldre än två och högst sju år gammal vid sista ansökningsdag för utlysningen. För 2016 års ansökningar ska man ha tagit doktorsexamen 2009-01-01 eller senare för att räknas som ung (med hänsyn tagen till exempelvis föräldraledighet).

Att tilldela unga forskare en tredjedel av medlen inom respektive ämnesområde var 2016 en rekommendation från Vetenskapsrådets styrelse till ämnesråd och kommittéer. Det är först när besluten för postdoktorsstöden tagits, som vi kan ge den fullständiga bilden av hur stödet till unga forskare fallit ut.

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som beviljats medel under hela perioden (2017-2020)

Lärosäte

Totalt beviljat belopp (kr)

under perioden 2017-2020

Uppsala universitet

44 830 000

Linköpings universitet

22 343 000

Stockholms universitet

20 353 000

Örebro universitet

8 373 000

Högskolan i Gävle

8 400 000

Högskolan Dalarna

7 500 000

Mälardalens Högskola

7 756 000

Umeå universitet

7 125 000

Lunds universitet

7 416 000

Göteborgs universitet

4 733 000

Karlstad University

4 980 000

Högskolan Väst

3 006 000

Totalsumma

146 815 000

 

Kontaktperson vid frågor

Anders Hellström, telefon: 08 546 44 208, e-post: anders.hellstrom@vr.se
Heléne Sundewall, telefon: 08 546 44 159, e-post: helene.sundewall@vr.se

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

Yttrande och beslut i Prisma
Inom några dagar kommer beslut och yttranden att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Godkännande av villkor – ska signeras
Om din ansökan har beviljats publiceras även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Det kan dröja upp till tre veckor innan dokumentet publiceras i Prisma. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2017 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Beviljade ansökningar inom utbildningsvetenskap 2016 uppdelat på kvinnor och män.

För att se större bild, klicka på diagrammet.